Tag Archives: proiecte fonduri europene nerambursabile

Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile

1628 2010. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Diversificarea catre proiecte fonduri europene nerambursabile noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. 7. Alte apeluri preconizate. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
– zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

– incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. 80% – contribuNia Uniunii Europene. fundatii. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. POSDRU. DMI 6. 2. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. AXA 1. din perspectiva mediului de consultanta. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, proiecte fonduri europene nerambursabile bunastarea animalelor, igeana si siguranta la locul de munca. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. al structurii, metodei si curriculei, a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la proiecte fonduri europene nerambursabile un standard european de educatie antreprenoriala. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect.

Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile

Sprijinirea dezvoltarii micro? ntreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea micro? ntreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare;
* sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare / incinerare / co- incinerare a subproduselor de origine animala proiecte fonduri europene nerambursabile care nu sunt destinate consumului uman;
* efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport proiecte fonduri europene nerambursabile Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de finantare europeana stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 1); d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat; e) copie a precontractelor/ contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza finantare europeana sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale; f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor/ contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 346/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara ? n vigoare. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv:
– Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala;
– Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
– Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Micro? ntreprinderile se ? ncadreaza ? n categoria ? ntreprinderilor mici. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana proiecte fonduri europene nerambursabile la epuizarea bugetului alocat. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: proiecte fonduri europene nerambursabile Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011.