Tag Archives: masuri fonduri europene

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Croitorie

31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. c. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului in trei ani. organizatiile neguvernamentale. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. 16. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. O 1. 1. 1. A1 ? In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. AXE PRIORITARE TEMATICE. In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat masuri fonduri europene si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de fonduri europene nerambursabile pentru croitorie infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. A. I. P. P. I. M. M. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Un exemplu fonduri europene nerambursabile pentru croitorie pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. este situata pe teritoriul Narii. Programul Operational Sectorial fonduri europene nerambursabile pentru croitorie de Transport. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. din Satu Mare? Exemplu Hewlett Packard. POSCCE. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro.

Dezmembrari Auto Cu Fonduri Europene

construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala dezmembrari auto cu fonduri europene in gospodarii. Autoritatea de management POSCCE a dezmembrari auto cu fonduri europene publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. dezmembrari auto cu fonduri europene Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Sprijin pentru management- ul si evaluarea POS. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. modernizarea intreprinderii. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 2. 2. 1. Scoala pentru toti ( granturi). 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? 1. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. 2. 5. 338 2005, dezmembrari auto cu fonduri europene masuri fonduri europene cu modificarile i completarile ulterioare. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. VAN, IRR, Rc b etc. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale).

Fonduri Europene Structurale Si Coeziune

Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. respectiv. instrument esential pentru finantator. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica fonduri europene structurale si coeziune data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a fonduri europene structurale si coeziune proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. G? n? rale S. A. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi masuri fonduri europene investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor fonduri europene structurale si coeziune de Stat catre micro- intreprinderi. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. AXE PRIORITARE. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si fonduri europene structurale si coeziune integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Cabinete medicale. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa.

Fonduri Europene Pentru Imm-uri

Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 fonduri europene pentru imm-uri octombrie 2010. Educatie. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? In perioada 15 octombrie ? Bani nu am, sa imi permit sa ma masuri fonduri europene adresez unuia ca dumneavoastra. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. Integrare pe piata muncii ( strategice). Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea fonduri europene pentru imm-uri finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. cum fonduri europene pentru imm-uri sa realizezi un buget. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013).

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Masura 121

Posibili participanti. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu fonduri europene nerambursabile 2014 masura 121 capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Lansare preconizata. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei: Analiza socio- economica ? aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . 9. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei fonduri europene nerambursabile 2014 masura 121 finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si fonduri europene nerambursabile 2014 masura 121 un studiu de fezabilitate?. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul masuri fonduri europene Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 fonduri europene nerambursabile 2014 masura 121 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Pagina ( de la. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate.

Fondul European Pentru Dezvoltare Regionala Fedr

populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Exemplu Hewlett Packard HP. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. 16. se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare fondul european pentru dezvoltare regionala fedr Intercomunitara ? OLT- ECO? O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Ordinea masuri fonduri europene in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? fondul european pentru dezvoltare regionala fedr t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. fondul european pentru dezvoltare regionala fedr Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Din cele 12 comitete consultative. 15. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011.

Fonduri Nerambursabile Pentru Turism

DMI 6. 2. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. CNIPT) si dotarea acestora. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. c. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv fonduri nerambursabile pentru turism pana la data de 15 noiembrie 2010. Obiectivele specifice ale masurii se fonduri nerambursabile pentru turism refera la. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Cladirea Colegiului National ? Ioan fonduri nerambursabile pentru turism Slavici? Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul fonduri nerambursabile pentru turism la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential masuri fonduri europene turistic si pentru . Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Nerambursabile Hermes

Orientarea integrata 8. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului fonduri nerambursabile hermes de afaceri regional si local. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Imbunatatirea infrastructurii sociale. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Proiecte si activitati eligibile. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. convertoare fonduri nerambursabile hermes de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de masuri fonduri europene management al consumului de energie si altele. 1974/ 2006, cum ar fi. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta fonduri nerambursabile hermes din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. fonduri nerambursabile hermes Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Acte necesare. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei.

Fonduri Europene Pentru Intreprinderi Individuale

Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. camerele de comert si industrie. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. productie, transport, distributie si utilizare finala ? Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a fonduri europene pentru intreprinderi individuale acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Fogolyan masuri fonduri europene Kristof? Dr. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind o crestere inteligenta, durabila si incluziva. iunie 2011). Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin fonduri europene pentru intreprinderi individuale Fondurile Europene post- aderare. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. curatarea amplasamentelor. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare fonduri europene pentru intreprinderi individuale 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. 4. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Invata pentru cariera ta. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara.

Fonduri Europene Restaurante Si Alte Activitati De Servicii De Alimentatie

Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. Acest fonduri europene restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Tipuri de proiecte. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. uziile primei zile. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia fonduri europene restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie doar masuri fonduri europene presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. AXA PRIORITARA 2 ? Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite fonduri europene restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( fonduri europene restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta.