Tag Archives: masuri fonduri europene

Fonduri Europene 2014 Pentru Apicultura

Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Programul Operational pentru Pescuit. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN masuri fonduri europene 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. AXA PRIORITARA 2 ? Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente fonduri europene 2014 pentru apicultura de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Colegiul National ? Ioan Slavici? Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Cabinete medicale. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli fonduri europene 2014 pentru apicultura administrative. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri fonduri europene 2014 pentru apicultura Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Capacitatea administrativa ? Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza.

Fonduri Europene Pentru Culturi De Lavanda

3 ? 31 octombrie 2011. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. 1. 4. 1. din Satu Mare? Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Achizitionarea de mijloace masuri fonduri europene de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata fonduri europene pentru culturi de lavanda primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Integrare pe piata muncii ( strategice). sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu fonduri europene pentru culturi de lavanda activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Verifica datele de lansare a fonduri europene pentru culturi de lavanda fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Organica

Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. Axa prioritara 6. dezvoltarea structurii fonduri europene pentru agricultura organica de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Parteneri in formare continua ( granturi). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 iunie a. c. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care fonduri europene pentru agricultura organica proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. modernizarea intreprinderii. 80%. D? tente Consultants ( Paris). Alti detinatori de teren agricol. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. fonduri europene pentru agricultura organica 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. 9. extinderea capacitatii de productie. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane masuri fonduri europene lei. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. Noul statut se traduce in bani prin cele 114 milioane de euro, fonduri pentru proiecte care sa asigure dezvoltarea intregii regiuni nord- est.

Fonduri Europene Pt Salon Infrumusetare

Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Proiectele aprobate sunt. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe fonduri europene pt salon infrumusetare exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Fii activ pe piata muncii. masuri fonduri europene construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. IMM- urile si intreprinderile mari. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor fonduri europene pt salon infrumusetare implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura fonduri europene pt salon infrumusetare in parte. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Service Auto Prin Fonduri Nerambursabile

Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. ianuarie 2011 Operatiunea 2. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. 1. 5. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. construirea de noi ferme. Schema de ajutor de stat se service auto prin fonduri nerambursabile aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. SA ( infiintata in baza Legii nr. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri service auto prin fonduri nerambursabile de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi service auto prin fonduri nerambursabile capacitatii institutionale. masuri fonduri europene 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. I. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?.

Fonduri Europene Pentru Utilaje Constructii

9. Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 iunie a. c. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de masuri fonduri europene Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse fonduri europene pentru utilaje constructii pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. Programul ofera fonduri europene pentru utilaje constructii sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, fonduri europene pentru utilaje constructii Arad si Timis. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. Noul proiect de regulament FSE fonduri europene pentru utilaje constructii incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale.

Proiecte Fonduri Europene Galati

1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Actionam impreuna( strategice). Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Cabinete veterinare. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Acest material promotional se distribuie gratuit. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Protectia impotriva inundatiilor. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si proiecte fonduri europene galati ocupare. pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. In baza programelor operationale proiecte fonduri europene galati respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In masuri fonduri europene perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe proiecte fonduri europene galati toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes.

Fonduri Europene Popas Turistic

Dezvoltarea si folosirea mai eficienta fonduri europene popas turistic a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Firme de cablu TV. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. In fonduri europene popas turistic situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. Din cele 12 comitete consultative. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. fonduri europene popas turistic Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. Orientarea integrata 8. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Modernizarea exploatatiilor agricole ? Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire masuri fonduri europene turistice. 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? Acte necesare. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Conditii de obtinere a subventiei. Competente pentru competitivitate ( strategice). Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice.

Fonduri Nerambursabile Pt Pescuit

d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul fonduri nerambursabile pt pescuit proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de fonduri nerambursabile pt pescuit afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct fonduri nerambursabile pt pescuit catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. maxim 15 puncte). Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? masuri fonduri europene organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica fonduri nerambursabile pt pescuit este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. in dictionar). Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman.

Fonduri Nerambursabile Terenuri Agricole

Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. crearea conditiilor de productie. Scoala pentru toti ( granturi). In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. Programe postdoctorale ( strategice). Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. AXA 1. MASURA 313 ? Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Dupa o perioada de trei ani fonduri nerambursabile terenuri agricole de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime fonduri nerambursabile terenuri agricole din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Interviu cu Dacian Ciolos. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. daca valoarea totala a proiectului este mai fonduri nerambursabile terenuri agricole mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? Prezinta. Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Prioritati ale aceste masuri fonduri europene masuri. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( fonduri nerambursabile terenuri agricole verificarea precontractuala, la fata locului). pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro.