Archives for 

masuri fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Ferma De Prepelite

dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere; stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime; consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. prezinta un fonduri europene pentru ferma de prepelite Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. AXA PRIORITARA 2 ? APEL DESCHIS . Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. autoritatile publice locale. Autoritatea fonduri europene pentru ferma de prepelite de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. 4. 2. 1. 4. 1. 3. Orientarea integrata 10. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Integrare pe piata muncii ( strategice). Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de fonduri europene pentru ferma de prepelite depunere a cererilor de finantare a expirat. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Elementele de masuri fonduri europene baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile.

Fonduri Nerambursabile Srl-d

 Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul masuri fonduri europene de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a […] Continue reading →

Fonduri Europene Constanta

 Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru Afaceri Online

 fonduri europene pentru afaceri online 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru Romani Din Strainatate

 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. fonduri europene pentru romani din strainatate Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al […] Continue reading →

Fonduri Europene Pe It

 Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat masuri fonduri europene zona Montana – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Pensionari

 Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. care fonduri europene nerambursabile pentru pensionari se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru Afaceri In Mediul Rural

 Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru O Ferma De Porci

 In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Programe Radio TV care […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Pensiuni Turistice

 Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate ? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. 7 sau art. 44 2008 cu completarile  […] Continue reading →