Tag Archives: masuri fonduri europene

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Apicultori

Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Burse doctorale ( strategice). Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. 1. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Drumurile trebuie masuri fonduri europene sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 1. 4. 2. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Verifica proiectele la fata locului. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. furnizori de transport public. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. Spuneti` mi si mie fonduri europene nerambursabile pt apicultori de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru fonduri europene nerambursabile pt apicultori competitivitate si coeziunea sociala. Masura 125 ? Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform fonduri europene nerambursabile pt apicultori Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. In domeniu de productie produse. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . 5 milioane de euro, OTP Bank ? Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost fonduri europene nerambursabile pt apicultori luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie.

Fonduri Europene Cultura Catina

Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. a. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro fonduri europene cultura catina si are un numar de 479. 323 beneficiari. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Pentru proiectele de tip masuri fonduri europene 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. NU in cadrul acestei masuri. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Posibili participanti. 1. 4. 1. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Mediul rural ? in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins fonduri europene cultura catina scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele fonduri europene cultura catina de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani fonduri europene cultura catina aiurea. CINE poate obtine finantare:. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. sunt infiintate in temeiul Legii nr. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Pana In 35 De Ani

construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru fonduri nerambursabile pentru tineri pana in 35 de ani irigatii?. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. si se introduce in Anexa nr. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Parteneriat transnational ( strategice). Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor masuri fonduri europene investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Imbunatatirea si fonduri nerambursabile pentru tineri pana in 35 de ani dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . MCSI. 4. 1. 3. 11. Posibili participanti. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute fonduri nerambursabile pentru tineri pana in 35 de ani de Legea nr. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. 3. 2. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tinerii Fermieri

Cele mai importante . solicitari fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri sunt cele depuse pentru infrastructura. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. APEL DESCHIS. 23. 05 ? 23- 08. 2011. i) legume. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri microintreprinderii. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Nota*. Am incercat de mai multe masuri fonduri europene ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. 155/ 2008. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei.

Fonduri Europene Nerambursabile Targu Mures

3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( fonduri europene nerambursabile targu mures 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Programe postdoctorale ( strategice). accesul pe noi piete. ATENTIE. Acest material promotional se distribuie gratuit. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Sanse egale si respect ( strategice). 2- 31 mai 2011. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de masuri fonduri europene dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv fonduri europene nerambursabile targu mures pana in anul 2010. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si fonduri europene nerambursabile targu mures a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. data lansare estimativa. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Constructii

3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul fonduri europene nerambursabile pt constructii infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. Inca din fonduri europene nerambursabile pt constructii 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Acest proiect este desfasurat in fonduri europene nerambursabile pt constructii parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Axa prioritara 2. Programul Operational Sectorial- Mediu. Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar masuri fonduri europene solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. BCR ? Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Amplasament fosta fabrica chimica? Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. IMPORTANT! Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra.

Fondul European De Mediu

IMPORTANT! Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. In cazul fondul european de mediu terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Costurile de functionare ale UE raman stabile, la aproximativ 4, 8% din bugetul total. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Pescuitul costier la scara mica. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli fondul european de mediu eligibile cat si cheltuieli neeligibile. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Achizitionarea de ansambluri masuri fonduri europene formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? 3. 5. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . 23. 05 ? Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Conform Art. a) Conditii financiare. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. 11. 30- fondul european de mediu 13. 00 Partea a II- a. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta.

Fonduri Nerambursabile Protectia Mediului

In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, masuri fonduri europene in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila fonduri nerambursabile protectia mediului prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor fonduri nerambursabile protectia mediului de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul fonduri nerambursabile protectia mediului Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. agenti economici. Orientarea integrata 8. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei.

Fonduri Nerambursabile Pentru Afaceri Online

Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). A. I. P. P. I. M. M. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. ii. Astfel, se elimina codul 5610 ? Alti detinatori de teren agricol. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola fonduri nerambursabile pentru afaceri online ca si conducator ( sef) al acesteia. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. 1 ? 29 iulie 2011. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). Din totalul acestor cheltuieli 70% reprezinta valoarea fondurilor nerambursabile primite de beneficiar, adica 861. 736 lei Pana in 2013, prin Masura 312 se acorda beneficiarilor fonduri nerambursabile de pana la 70% din valoarea eligibila a proiectului, acestea reprezentand cofinantarea publica, la care se adauga contributia privata a beneficiarului. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de fonduri nerambursabile pentru afaceri online formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Masuri de sanatate publica. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Sprijin pentru zone defavorizate ? fonduri nerambursabile pentru afaceri online Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv masuri fonduri europene lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice fonduri nerambursabile pentru afaceri online la nivelul proiectelor.

Fonduri Europene Pentru Tractoare Agricole

Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. judeNul?. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Tipurile de fonduri europene pentru tractoare agricole plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de masuri fonduri europene energie si altele. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. culturale. v. construirea unui depozit conform si a fonduri europene pentru tractoare agricole 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Invata o meserie ( strategice). Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. 2. 6. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala fonduri europene pentru tractoare agricole eligibila a proiectului De exemplu. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri.