Tag Archives: masuri fonduri europene

Fonduri Nerambursabile Transport Marfa

Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. Persoana fizica masuri fonduri europene autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente fonduri nerambursabile transport marfa programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. 33+ 2= 35 ATENTIE. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. A. I. P. P. I. M. M. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru 2014- 2020 sunt in curs la nivelul Consiliului UE si al Parlamentului European. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si fonduri nerambursabile transport marfa asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- fonduri nerambursabile transport marfa T. La nivel regional. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. plantarea si replantarea plantelor perene. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. masuri fonduri nerambursabile transport marfa de asistenta tehnica. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC.

Fonduri Europene Pentru Plantatii De Pomi Fructiferi

Universitate pentru fonduri europene pentru plantatii de pomi fructiferi viitor ( strategice). constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Investitiile in activitati non- fonduri europene pentru plantatii de pomi fructiferi agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. culturale. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Masura 125 ? diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. 7. 1974/ 2006, cum ar fi. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea fonduri europene pentru plantatii de pomi fructiferi serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice fonduri europene pentru plantatii de pomi fructiferi a Planului National de Dezvoltare 2007 ? Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. SCA ( infiintata in baza Legii nr. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa masuri fonduri europene cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni.

Fonduri Europene Nerambursabile Microintreprinderi

un grad de absorbtie de 9, 53%. In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli fonduri europene nerambursabile microintreprinderi si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de fonduri europene nerambursabile microintreprinderi pana la 3 milioane de euro. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Societate in nume colectiv ? Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara masuri fonduri europene si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). In a doua zi ne vom axa pe. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici fonduri europene nerambursabile microintreprinderi si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. AXA PRIORITARA 1 ? Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 6. 2. cum sa realizezi un buget. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni.

Fonduri Europene Pt. Baze Sportive

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu potential de crestere. strategia de asistenta tehnica si sau fonduri europene pt. baze sportive planul de comunicare aprobate si . In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Av. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. II. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. cum sa realizezi un buget. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu fonduri europene pt. baze sportive prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa masuri fonduri europene se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. fonduri europene pt. baze sportive 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. inovarea proceselor de productie si a produselor. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? si a vizat urmatoarele obiective. Masura 3. 1 – Actiuni colective. 1. 1. consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. a. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata.

Fonduri Europene Cultura

142 ? infiinNarea fonduri europene cultura grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa fonduri europene cultura pentru agricultori”. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din masuri fonduri europene Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. 476. 077. 390 Euro, din care. populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. Investitii pentru procesarea produselor agricole la fonduri europene cultura nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. Exemplu Hewlett Packard. D. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi. 3. 2. 2. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in fonduri europene cultura munca legala. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina.

Fonduri Nerambursabile Pentru Legumicultura

achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. 20%. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, masuri fonduri europene conform Directivei Consiliului nr. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. 3 ? 31 octombrie 2011. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. 120 milioane lei. Vest din Cluj- Napoca. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia fonduri nerambursabile pentru legumicultura rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe fonduri nerambursabile pentru legumicultura de investitii fonduri nerambursabile pentru legumicultura nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. februarie 2011 Axa prioritara 7. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. 3) Prin derogare de la art. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri.

Fonduri Europene 2014 Mediu

Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Pana la masuri fonduri europene aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice. Asta inseamna ca ve- ti primi bani pentru pentru achiitionarea fonduri europene 2014 mediu pomilor si pentru plantare, amenjarea terenului etc. care este rolul unui manager de proiect. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. IMPORTANT! companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 fonduri europene 2014 mediu exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. dar si la realizarea obiectivului global al Planului fonduri europene 2014 mediu National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex.

Fonduri Europene Pentru Deschiderea Unei Pensiuni

Scoala pentru toti ( granturi). Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? 3. 1. 3. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a fonduri europene pentru deschiderea unei pensiuni se dezvolta si a crea locuri de munca. Protectia impotriva inundatiilor. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea. un grad de absorbtie de 9, 53%. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. 2. 1. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. 1. 4. 2. Categoriile de beneficiari eligibili fonduri europene pentru deschiderea unei pensiuni care pot primi fonduri nerambursabile sunt. nr. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 6. MCSI. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor fonduri europene pentru deschiderea unei pensiuni impuse de masuri fonduri europene forurile europene. 7 sau art. Reducerea eroziunii costiere. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ?

Fonduri Nerambursabile Pentru Managementul Deseurilor

Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Ziceti- mi si mie. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Alte categorii de cheltuieli. Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Bun. Programe postdoctorale ( strategice). Birocratia creste costurile. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Ilinca POPOVICI ? Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? ( NNDKP) ? membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. Invata pentru cariera ta. 44 2008. Incurajarea activitatilor turistice?. 15 3. 4. 1. 3. 3. 2. 2. 2. 550. 000 euro. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In fonduri nerambursabile pentru managementul deseurilor cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data fonduri nerambursabile pentru managementul deseurilor lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa: 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- fonduri nerambursabile pentru managementul deseurilor 2013. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Analiza socio- economica ? Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Servicii de sanatate. fonduri nerambursabile pentru managementul deseurilor Intruc? t planul analizeaza urmatorii 15- 20 de ani, si av? nd in vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie sa ia in calcul potentialele masuri fonduri europene schimbari ale modului in care cetatenii vor percepe si evalua aceste aspecte in viitor.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Livezi

Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. furnizori acreditati de formare profesionala. Parteneri in formare continua ( granturi). Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Tinand cont totodata fonduri europene nerambursabile 2014 livezi de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. 1828/ 2006. Cariera in educatie si formare ( granturi). Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. maxim 15 puncte). Masura are urmatoarele obiective. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Masura 3. 1 – Actiuni colective. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a fonduri europene nerambursabile 2014 livezi proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Posibili participanti. Alte categorii de cheltuieli. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Titlul documentului Nr. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. AXA PRIORITARA 4 ? intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Calitate in formarea profesionala continua. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale masuri fonduri europene Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa: martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa: ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa: ianuarie 2011 Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica fonduri europene nerambursabile 2014 livezi termenul fonduri europene nerambursabile 2014 livezi de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare: Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.