Tag Archives: masuri fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Zone De Agrement

Prezinta. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. fonduri europene pentru zone de agrement Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Incurajarea activitatilor turistice?. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
– zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele masuri fonduri europene comunitare: a. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. fonduri europene pentru zone de agrement AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. fonduri europene pentru zone de agrement Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. AXA PRIORITARA 3 ? necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de fonduri europene pentru zone de agrement Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare.

Fonduri Structurale Europene Posdru

Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ fonduri structurale europene posdru 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate fonduri structurale europene posdru in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. 11. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si fonduri structurale europene posdru asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Obiectivul Convergenta. Aici masuri fonduri europene puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Ce cuprinde un proiect de finantare. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile fonduri structurale europene posdru cele mai poluate. Universitate pentru viitor ( strategice). Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile.

Fonduri Europene Romania Curata

Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Astfel, planul masuri fonduri europene CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta fonduri europene romania curata fonduri europene romania curata financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Facilitati date de guvern pentru program. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Conform Art. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. APEL DESCHIS . s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de fonduri europene romania curata aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Sectorul vegetal. Firme de cablu TV. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice fonduri europene romania curata si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Turism Urban

v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in fonduri europene turism urban scopul producerii de energie regenerabila. D? tente Consultants ( Paris). Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Pentru a demonstra ca practica in masuri fonduri europene principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Ordin MEF nr. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. transfrontalier, transnational si interregional. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Investitii fonduri europene turism urban in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. a) si comp. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In fonduri europene turism urban ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate.

Fonduri Europene Loc De Joaca

Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Marco CAREDDA ? 13. 2. 5. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Terenurile si cladirile trebuie masuri fonduri europene sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. cum se completeaza o cerere de finantare. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. 23. 05 ? 23- 08. 2011. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. O crestere economica puternica In special In cele 10 noi State Membre, care au aderat In mai 2004 plus Romania si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii Europene. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia fonduri europene loc de joaca de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul fonduri europene loc de joaca E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Noul statut se traduce in bani prin cele 114 milioane de euro, fonduri pentru proiecte care sa asigure dezvoltarea intregii regiuni nord- est. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Calitate in serviciile de ocupare? Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In fonduri europene loc de joaca vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

– valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how.

Fonduri Europene Service Auto 2014

O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu fonduri europene service auto 2014 sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Contract nr. etc. Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. 13. curatarea amplasamentelor. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. fonduri europene service auto 2014 aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind o crestere inteligenta, durabila si incluziva. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? Scoala pentru toti ( granturi). Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. masuri fonduri europene O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut fonduri europene service auto 2014 impadurirea si de anul de intretinere. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a fonduri europene service auto 2014 spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre.

Fonduri Europene In Domeniul Sportiv

campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Programul Operational pentru Pescuit . Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand fonduri europene in domeniul sportiv echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in fonduri europene in domeniul sportiv paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. 14. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa masuri fonduri europene ldr. pr. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Ordin nr. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati si pe cei saraci. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Calificari europene ( strategice). decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Mediu si schimbari climatice. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a fonduri europene in domeniul sportiv activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%.

Fonduri Europene Pentru Mediu Rural

Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Ordin nr. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari fonduri europene pentru mediu rural de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o fonduri europene pentru mediu rural abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. AXA 1. 2. 4. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale fonduri europene pentru mediu rural si care indeplinesc urmatoarele conditii. 36 1991). Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 masuri fonduri europene ora 09. 00. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de fonduri europene pentru mediu rural transport ale UE.

Fonduri Nerambursabile Laborator Cofetarie

si 3. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In fonduri nerambursabile laborator cofetarie special prin investitii In produse si servicii de calitate. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. realizarea unui studiu de fezabilitate. cum sa iti gestionezi resursele. ex: modernizare fonduri nerambursabile laborator cofetarie instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. II. strategice). Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse masuri fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Washington DC) ? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de fonduri nerambursabile laborator cofetarie Dezvoltare ale Romaniei. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de fonduri nerambursabile laborator cofetarie v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. IMM definite conform Legii nr. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008.

Fonduri Europene 2014 Imm

O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului operational. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). NU in cadrul acestei masuri. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a masuri fonduri europene lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de fonduri europene 2014 imm transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Sursa. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Investitii productive in acvacultura. in scopul unei bune guvernante, fonduri europene 2014 imm criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. 1. 3 fonduri europene 2014 imm Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. DMI 6. 2. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Alte apeluri preconizate. Conform Art. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Accesul este gratuit, egal si fonduri europene 2014 imm nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?.