Tag Archives: masuri fonduri europene

Fonduri Nerambursabile Pentru Benzinarie

pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. fonduri nerambursabile pentru benzinarie M. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. ATENlIE! 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. VAN, IRR, Rc b etc. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. granturi). Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. realizarea unei analize cost- beneficiu. Ordin nr. AXA PRIORITARA 1 ? Informarea si publicitatea pentru proiect. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Pentru a beneficia de aceste fonduri fonduri nerambursabile pentru benzinarie se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. 3. 1. 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. crearea si mentinerea locurilor de munca. nu pot fi considerate serioase. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri masuri fonduri europene agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si fonduri nerambursabile pentru benzinarie alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1: Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. Axa prioritara 3. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare.

Aeroport Iasi Fonduri Europene

Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. I. Incurajarea activitatilor turistice?. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea aeroport iasi fonduri europene precontractuala, la fata locului). Sprijin pentru zone defavorizate ? Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Diversificarea productiei unui amplasament existent, aeroport iasi fonduri europene prin lansarea de noi produse sau servicii. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional aeroport iasi fonduri europene sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, masuri fonduri europene prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si aeroport iasi fonduri europene actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. domeniul de productie. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene.

Fonduri Europene Pt Cresterea Animalelor

Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea fonduri europene pt cresterea animalelor si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Procesul de monitorizare Operatiunea d). Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. in aceasta situatie fonduri europene pt cresterea animalelor este dificil de previzionat sumele de care. Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, fonduri europene pt cresterea animalelor indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor masuri fonduri europene celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala).

Fonduri Europene Masura 112 Acte Necesare

AXA PRIORITARA 1 ? Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Ordin MEF nr. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. un grad de absorbtie de 9, 53%. Activitatile proiectului sunt. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Toate cele opt primarii au semnat mircuri contractele de finantare cu APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Sectorul de crestere fonduri europene masura 112 acte necesare a animalelor. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, masuri fonduri europene iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme fonduri europene masura 112 acte necesare integrate de management al consumului de energie si altele. Colegiul National ? Ioan Slavici? 1083/ 2006. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set fonduri europene masura 112 acte necesare de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Intrebarile mele ar fi. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cabinete Medicale

6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se fonduri europene nerambursabile pentru cabinete medicale confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- fonduri europene nerambursabile pentru cabinete medicale ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii masuri fonduri europene Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de fonduri europene nerambursabile pentru cabinete medicale mediu. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Inegalitatea de sanse duce fonduri europene nerambursabile pentru cabinete medicale la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Prin PNDR 2007 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. iunie 2011). Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ?

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Apicultori

Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Burse doctorale ( strategice). Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. 1. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Drumurile trebuie masuri fonduri europene sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 1. 4. 2. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Verifica proiectele la fata locului. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. furnizori de transport public. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. Spuneti` mi si mie fonduri europene nerambursabile pt apicultori de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru fonduri europene nerambursabile pt apicultori competitivitate si coeziunea sociala. Masura 125 ? Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform fonduri europene nerambursabile pt apicultori Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. In domeniu de productie produse. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . 5 milioane de euro, OTP Bank ? Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost fonduri europene nerambursabile pt apicultori luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie.

Fonduri Europene Cultura Catina

Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. a. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro fonduri europene cultura catina si are un numar de 479. 323 beneficiari. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Pentru proiectele de tip masuri fonduri europene 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. NU in cadrul acestei masuri. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Posibili participanti. 1. 4. 1. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Mediul rural ? in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins fonduri europene cultura catina scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele fonduri europene cultura catina de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani fonduri europene cultura catina aiurea. CINE poate obtine finantare:. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. sunt infiintate in temeiul Legii nr. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Pana In 35 De Ani

construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru fonduri nerambursabile pentru tineri pana in 35 de ani irigatii?. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. si se introduce in Anexa nr. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Parteneriat transnational ( strategice). Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor masuri fonduri europene investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Imbunatatirea si fonduri nerambursabile pentru tineri pana in 35 de ani dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . MCSI. 4. 1. 3. 11. Posibili participanti. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute fonduri nerambursabile pentru tineri pana in 35 de ani de Legea nr. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. 3. 2. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tinerii Fermieri

Cele mai importante . solicitari fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri sunt cele depuse pentru infrastructura. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. APEL DESCHIS. 23. 05 ? 23- 08. 2011. i) legume. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri microintreprinderii. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Nota*. Am incercat de mai multe masuri fonduri europene ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. 155/ 2008. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei.

Fonduri Europene Nerambursabile Targu Mures

3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( fonduri europene nerambursabile targu mures 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Programe postdoctorale ( strategice). accesul pe noi piete. ATENTIE. Acest material promotional se distribuie gratuit. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Sanse egale si respect ( strategice). 2- 31 mai 2011. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de masuri fonduri europene dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv fonduri europene nerambursabile targu mures pana in anul 2010. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si fonduri europene nerambursabile targu mures a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. data lansare estimativa. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase.