Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru tineri fermieri 2011

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Fermieri 2011

investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 2. 1. 1. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. b) Alte conditii de obtinere. silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Pentru IMM- uri cofinantarea fonduri nerambursabile pentru tineri fermieri 2011 este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). E bine sa urmariti aceasta lista fonduri nerambursabile pentru tineri fermieri 2011 cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. Bugetul total. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. Neconcordantele masurii 125. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. ATENlIE! Pentru investitiile generatoare de fonduri nerambursabile pentru tineri fermieri 2011 profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de fonduri nerambursabile pentru tineri fermieri 2011 milioane euro. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect.