Tag Archives: fonduri europene service auto

Fonduri Europene Service Auto

1. 2. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod durabil. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, fonduri europene service auto care practica in principal activitati agricole ? ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. are o dimensiune economica fonduri europene nerambursabile cuprinsa intre 6 si 40 UDE. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea fonduri europene service auto diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul fonduri europene service auto proiectelor de investitii in agroturism. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Scopul acestei linii de finantare. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). POSDRU 82 5. 1 S 46308. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. H. G. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Programul Operational Regional. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri.

Fonduri Europene Service Auto

79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis ? n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/ 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Sunt Eligibile. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Pagina ( de la. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie fonduri europene service auto 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) fonduri structurale Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din fonduri europene nerambursabile industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. unitatile sanitare si de asistenta sociala. fonduri europene service auto 2- 4 membrii experti independenti. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. coeziunii economice si sociale. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. fonduri europene service auto 000 EUR. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

– activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Procesul de evaluare/ selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/ SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). a proiectelor pe care o va ? nainta fonduri structurale DG AMPOST pentru aprobare. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata fonduri europene service auto de un evaluator independent autorizat. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit ? nc? t sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de ? nvatam? nt superior si este organizata ? n conformitate cu art. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, ? n functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune.