Tag Archives: fonduri europene service auto

Fonduri Europene Service Auto

79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis ? n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/ 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Sunt Eligibile. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Pagina ( de la. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie fonduri europene service auto 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) fonduri structurale Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din fonduri europene nerambursabile industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. unitatile sanitare si de asistenta sociala. fonduri europene service auto 2- 4 membrii experti independenti. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. coeziunii economice si sociale. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. fonduri europene service auto 000 EUR. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Procesul de evaluare/ selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/ SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). a proiectelor pe care o va ? nainta fonduri structurale DG AMPOST pentru aprobare. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata fonduri europene service auto de un evaluator independent autorizat. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit ? nc? t sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de ? nvatam? nt superior si este organizata ? n conformitate cu art. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, ? n functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune.