Tag Archives: fonduri europene pentru

Accesarea Fondurilor Europene. Ghid Pt. Juristi Rentrop

Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. 2. 1 Drumuri nationale. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? 3 alin. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. jud. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si accesarea fondurilor europene. ghid pt. juristi rentrop de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar accesarea fondurilor europene. ghid pt. juristi rentrop presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Punctele tari ale accesarea fondurilor europene. ghid pt. juristi rentrop investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Acesta poate contine o serie de proiecte mai mici care sa formeze un program coerent. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Beneficiarii fonduri europene pentru sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Washington DC) ? Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Terenurilor

Schimb de bune practici ( granturi). De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. 13. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Orientarea integrata 8. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre fonduri europene pentru cultivarea terenurilor si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si fonduri europene pentru cultivarea terenurilor echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In fonduri europene pentru cultivarea terenurilor luna decembrie 2005. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Dezvoltarea capacitatii fonduri europene pentru administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Programe de sprijin financiar- bancar fonduri europene pentru cultivarea terenurilor in favoarea proiectelor de investitii IMM. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura.

Fonduri Europene Reciclare Pet

Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b). februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a fonduri europene reciclare pet comunei Mircesti, Judetul Iasi. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. crearea conditiilor de productie. 3. 5. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de fonduri europene reciclare pet euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. La nivel regional. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si fonduri europene reciclare pet promovarea turismului. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Capacitatea administrativa ? Programe postdoctorale ( strategice). Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Promovarea de parteneriate/ retele intre partenerii sociali, companii si furnizori de formare profesionala, in scopul de a spori accesul si relevanta educatiei si formarii profesionale pentru nevoile pietei muncii. Prin Schema de ajutor de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Proiecte CD de fonduri europene pentru inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de fonduri europene reciclare pet impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Nerambursabile Braila

Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri fonduri europene nerambursabile braila si consultanta, Studii fonduri europene nerambursabile braila de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. 15. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si fonduri europene nerambursabile braila dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Protectia impotriva inundatiilor. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport fonduri europene pentru Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului fonduri europene nerambursabile braila pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. APEL DESCHIS . In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013.

Fonduri Nerambursabile Tineri Antreprenori

Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Continua sa te califici. NU in cadrul acestei masuri. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune fonduri nerambursabile tineri antreprenori corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. 10. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Apelul la actiune survine dupa ce membrii fonduri nerambursabile tineri antreprenori Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, fonduri nerambursabile tineri antreprenori 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii fonduri europene pentru si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. Scoala pentru toti ( granturi). Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in fonduri nerambursabile tineri antreprenori regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?.

Proiecte Fonduri Europene Ferma Porci

Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va proiecte fonduri europene ferma porci depasi aceasta perioada. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. 9. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 10. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de proiecte fonduri europene ferma porci 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Titlul documentului Nr. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din fonduri europene pentru Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu proiecte fonduri europene ferma porci handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale proiecte fonduri europene ferma porci protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1.

Fonduri Nerambursabile Pentru Srl-d

Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. 5. 1. In mometul de fata exista deja fonduri europene pentru o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. AXA PRIORITARA 3 ? Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Agentia pentru Dezvoltare Regionala fonduri nerambursabile pentru srl-d Centru a publicat calendarul surselor de fonduri nerambursabile pentru srl-d finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. 36 1991). etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. 2. 2. 1. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. Impreuna pe piata muncii? Avantaje. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic fonduri nerambursabile pentru srl-d al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Soft Aplicativ si Servicii S. A. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . MCSI. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric.

Accesare Fonduri Europene Timisoara

Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). 4. 1. 2. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. autoritatile publice locale. 2. 2. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Capitalul uman – capacitatea fonduri europene pentru limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea accesare fonduri europene timisoara unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Dr. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? 25% pentru dezvoltarea experimentala. sunt. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. I. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 15 3. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Descrierea programelor de accesare fonduri europene timisoara finantare pentru tipul de afacere selectat 2. 1974/ 2006, cum ar accesare fonduri europene timisoara fi. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Nerambursabile Constructii

Verifica proiectele la fata locului. promovarea tehnologiilor noi. Si nu facem Management de proiect clasic. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii fonduri europene pentru oportunitatilor pe care Romania si le doreste. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? Universitate pentru piata muncii ( granturi). 15. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. POSCCE. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Sectorul vegetal. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. EEFF). nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. fonduri nerambursabile constructii Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform fonduri nerambursabile constructii legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu fonduri nerambursabile constructii de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica fonduri nerambursabile constructii a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Fonduri Europene Pt Pensiuni Agroturistice

1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014- 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. IMM- urile. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. respectiv. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. II. Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Scrisoare fonduri europene pt pensiuni agroturistice de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. Sectorul vegetal. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex- ante si ex- post pentru accesarea/ cheltuirea fondurilor. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de fonduri europene pt pensiuni agroturistice finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al fonduri europene pentru solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Sursele regenerabile fonduri europene pt pensiuni agroturistice detin un potential energetic important fonduri europene pt pensiuni agroturistice si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona.