Tag Archives: fonduri europene pentru

Fonduri Nerambursabile Bcr

Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. 2. Ziceti- mi si mie. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. cooperative agricole constituite fonduri europene pentru conform Legii nr. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca fonduri nerambursabile bcr locatii pentru afaceri. furnizori de transport public. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . c) Investitii in infrastructura la scara mica fonduri nerambursabile bcr precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, fonduri nerambursabile bcr etc. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens.

Fonduri Europene Nerambursabile Ferma Porci

Certificatul trebuie sa fie insotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa in conformitate cu fonduri europene nerambursabile ferma porci prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. uri. reconditionarea echipamentelor si utilajelor. februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in anul 2020. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. La nivel national. POR- A5 ? Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea fonduri europene pentru infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar fonduri europene nerambursabile ferma porci 14 autoritati si institutii fonduri europene nerambursabile ferma porci publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Important. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). 6. 1. mai mult decat agricultura ( granturi). Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte fonduri europene nerambursabile ferma porci de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Fonduri Nerambursabile Clinica Medicala

Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. In fonduri nerambursabile clinica medicala urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. este fonduri nerambursabile clinica medicala situata pe teritoriul tarii. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. Verifica proiectele la fata locului. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Lucrarile ar putea incepe in acest an. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Solicitantul fonduri nerambursabile clinica medicala isi desfasoara activitatea in Romania si are codul fonduri europene pentru codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei.

Fonduri Europene Pentru Promovare Online

Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. 3. 2. 2. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? 25% pentru dezvoltarea experimentala. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. AXA PRIORITARA 1 ? Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Burse doctorale ( strategice). Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Pentru o viata mai buna? ( strategice). 4. 2. 1. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind fonduri europene pentru permise doar inchirierile. apdrp. ro a publicat rapoartele fonduri europene pentru promovare online de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. 80% – contributia Uniunii Europene. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza. 1628 2010. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si fonduri europene pentru promovare online are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in fonduri europene pentru promovare online analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul fonduri europene pentru promovare online utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Pomicultura

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a fonduri europene nerambursabile 2014 pomicultura celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. majoritatea se opresc la limita de judet. Alte categorii de cheltuieli. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia fonduri europene nerambursabile 2014 pomicultura rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. AXA PRIORITARA 2 ? Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. Sprijin pentru zone defavorizate ? ATENTIE. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. productie al unui amplasament existent ( ex. sanie, trasura), barca cu vasle. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii fonduri europene pentru reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Mediul rural ? Operatiunea – Crearea Centrelor fonduri europene nerambursabile 2014 pomicultura Nationale de Informare si Promovare Turistica . etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. februarie 2011 Axa prioritara 4. Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. fonduri europene nerambursabile 2014 pomicultura Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat.

Fonduri Nerambursabile Turism Rural

Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 80% – contributia Uniunii Europene. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). ATENlIE! 1. 2. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. Fogolyan Kristof? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. In prima zi vom vorbi despre. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile fonduri nerambursabile turism rural de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea fonduri europene pentru ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. 1. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Fondul European pentru Dezvoltare fonduri nerambursabile turism rural Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Parteneriat pentru ocupare( granturi). Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel fonduri nerambursabile turism rural direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. i. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. fondurile disponibile si restrictiile aferente. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva.

Fonduri Europene Nerambursabile Domenii De Activitate

comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde fonduri europene pentru veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. In termeni fonduri europene nerambursabile domenii de activitate mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Pentru a promova un procent fonduri europene nerambursabile domenii de activitate fonduri europene nerambursabile domenii de activitate de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Invatamant

44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Lansare preconizata. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. i. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). 60% – contribuNie privata. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? 1. 2. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit fonduri europene pentru incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. AXA 4. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste fonduri europene nerambursabile pentru invatamant 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate fonduri europene nerambursabile pentru invatamant in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga fonduri europene nerambursabile pentru invatamant lume. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor).

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Sofranului

In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport fonduri europene pentru cultivarea sofranului specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri fonduri europene pentru de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu fonduri europene pentru cultivarea sofranului valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Comunicatii si tehnologia informationala. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). 23- 08. 2011. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii fonduri europene pentru cultivarea sofranului de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit fonduri europene pentru cultivarea sofranului mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. Imbunatatirea infrastructurii sociale. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Actionam impreuna( strategice). Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Exemplu Hewlett Packard HP. Ilinca POPOVICI ? Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc.

Fonduri Nerambursabile Pe Agricultura

Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). fonduri nerambursabile pe agricultura Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? IMM- urile si intreprinderile mari. Exemplu Hewlett Packard HP. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante fonduri nerambursabile pe agricultura de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi fonduri nerambursabile pe agricultura de porumb zaharat. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. crearea, comercializarea fonduri nerambursabile pe agricultura si diversificarea produselor fonduri europene pentru agricole. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. care este rolul unui manager de proiect. IMM definite conform Legii nr. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Iata cadrul institutional national, alcatuit din comitete consultative tematice ( CCT) care raspund in fata Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat ( CIAP). Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Schimb de bune practici ( granturi). Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor.