Tag Archives: fonduri europene pentru

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cultura

In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte fonduri europene nerambursabile pentru cultura eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . strategice). construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si fonduri europene pentru implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Orientarea integrata 8. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, fonduri europene nerambursabile pentru cultura implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror fonduri europene nerambursabile pentru cultura exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Groupe Soci? t? Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cultura De Nuci

In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Obiective specifice. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai. Orientarea integrata 10. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. Implementarea proiectelor de cooperare. Birocratia creste costurile. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. 457/ 2008. i) legume. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. furnizori acreditati de formare profesionala. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din fonduri nerambursabile pentru cultura de nuci documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea fonduri nerambursabile pentru cultura de nuci cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia fonduri europene pentru propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia fonduri nerambursabile pentru cultura de nuci Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010.

Fonduri Nerambursabile Agricultura Sere

Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in fonduri nerambursabile agricultura sere curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
- data lansare estimativa. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Sprijin pentru IMM- fonduri nerambursabile agricultura sere uri pentru realizarea retelelor fonduri nerambursabile agricultura sere broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in fonduri europene pentru zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. Investitii productive in acvacultura. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de fonduri nerambursabile agricultura sere selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr.

Fonduri Nerambursabile Prin Bcr

inclusiv transferurile la Instrumentul pentru fonduri nerambursabile prin bcr Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Toate discutiile vor fonduri nerambursabile prin bcr fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. I. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. fonduri nerambursabile prin bcr De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Competente pentru competitivitate ( strategice). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor fonduri europene pentru care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Functionarea Grupurilor de Actiune fonduri nerambursabile prin bcr Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. In prima zi vom vorbi despre. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. 151 milioane lei. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. POR ? Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. 7. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A.

Fonduri Europene Pentru Plantarea De Nuci

Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Capitalul uman – capacitatea limitata fonduri europene pentru a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). care este rolul unui manager de proiect. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite fonduri europene pentru plantarea de nuci si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Operatiunea c). 1. 4. Programe doctorale mai bune ( granturi). Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 iunie a. c. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). fonduri europene pentru plantarea de nuci cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de fonduri europene pentru plantarea de nuci obiective concrete. AXA PRIORITARA 4 ? Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. 3. 2. 3 ? 31 octombrie 2011. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Programul Operational Sectorial- Mediu. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite.

Fonduri Europene Ciupercarie 2014

Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut fonduri europene ciupercarie 2014 la art. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor fonduri europene pentru pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. La sectiunea C ” Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma inscrisa la litera a) nu trebuie sa depaseasca 1 12 din suma inscrisa la litera b). 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de fonduri europene ciupercarie 2014 lichiditati. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. diversificarea economiei locale. Codul european de conduita privind parteneriatul). Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. 23. 05 ? Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua fonduri europene ciupercarie 2014 tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare fonduri europene ciupercarie 2014 a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Prezinta. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare.

Fonduri Europene Pentru Cabinete De Psihologie

Fogolyan Kristof? La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu fonduri europene pentru cabinete de psihologie privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. Fondul Social European ( FSE). Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. 15. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Sunt Eligibile. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. cum sa iti gestionezi resursele. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare fonduri europene pentru Horezu pentru a se putea desfasura. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. AXA PRIORITARA 3 ? 1974 2006, cum ar fi. competitivitatea si fonduri europene pentru cabinete de psihologie atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. sunt intreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de fonduri europene pentru cabinete de psihologie pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Prioritati ale aceste masuri. un grad de absorbtie de 9, 53%. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr.

Fonduri Nerambursabile In Sanatate

Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de fonduri nerambursabile in sanatate 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe fonduri nerambursabile in sanatate ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). 36 1991). si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 fonduri europene pentru lei fonduri nerambursabile atrase. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie fonduri nerambursabile in sanatate sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. 1. 3. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. 1 ? Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. IMPORTANT! Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Nu abandona scoala. Certificatul trebuie sa fie insotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Scopul acestei linii de finantare. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare?

Ghid Accesare Fonduri Europene Download

3. 3. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Calificari europene ( strategice). Alte programe nationale. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Axa prioritara 1. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. criterii obligatorii si ghid accesare fonduri europene download suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. 1. 1. 2. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Orientarea integrata 9. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. Competitivitatea economica ? Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Ce se intimpla cu terenurile ghid accesare fonduri europene download necultivate, lasate fonduri europene pentru pirloaga? In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. pentru noi activitati. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele ghid accesare fonduri europene download din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si ghid accesare fonduri europene download neeligibile .

Fonduri Europene Ferma Struti

1. 4. 2. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. 10 puncte) fonduri europene ferma struti Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( fonduri europene ferma struti sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces fonduri europene ferma struti propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. 6. NNDKP) ? Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in fonduri europene pentru modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. 1628 2010. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii fonduri europene ferma struti operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale.