Archives for 

fonduri europene pentru

Obtinerea Fondurilor Nerambursabile Pentru Agricultura

Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii obtinerea fondurilor nerambursabile pentru agricultura cererii de finantare. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). 30 milioane lei. intreprinzator debutant? Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si obtinerea fondurilor nerambursabile pentru agricultura evaluare. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Calitate in serviciile de ocupare? Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. granturi). Zonele cu fonduri europene pentru handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Investitii productive in acvacultura. fundatii. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara obtinerea fondurilor nerambursabile pentru agricultura drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. judeNul?. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, obtinerea fondurilor nerambursabile pentru agricultura cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii.

Fonduri Nerambursabile Constanta

 G? n? rale S. A. iii. Imbunatatirea mediului si a fonduri nerambursabile constanta spatiului rural. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile In Agricultura

 Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum fonduri europene nerambursabile in agricultura […] Continue reading →

Fonduri Europene Ptr Imm

 Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. Acesta ar trebui fonduri europene pentru sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din […] Continue reading →

Proiect Fonduri Europene Ferma Vaci

 nr. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. 4. 2. 1. Intrebarile mele ar fi. 249/ 2007 ( abrogat). promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul […] Continue reading →

Fondurile Europene Nerambursabile Pentru Apicultura

 in a carui raza de competenta isi are sediul. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cresterea Viperelor

 Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv fonduri europene nerambursabile pentru cresterea viperelor intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana […] Continue reading →

Fonduri Europene Ferme Vaci

 Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de […] Continue reading →

Sesiuni Deschise Fonduri Europene

 457/ 2008. Masura 2. 1 – Acvacultura – fonduri europene pentru verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. campanii de sesiuni deschise fonduri europene promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Utilaje

 Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. 2. 2. Sistem integrat de […] Continue reading →