Tag Archives: fonduri europene pentru

Buget Fonduri Europene 2014

Investeste in oameni. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o buget fonduri europene 2014 viata mai buna” – data lansare estimativa. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. februarie 2011 Axa prioritara 7. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Axa prioritara 2. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Invata o meserie ( strategice). Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. cum se completeaza o cerere de finantare. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Fonduri europene buget fonduri europene 2014 pentru institurii publice. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? educatie si buget fonduri europene 2014 formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului fonduri europene pentru Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. b) Investitii in activitati recreationale. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. din perspectiva mediului de consultanta. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Lectiile invatate in perioada 2007- 2013 conduc la concluzia ca este nevoie de o politica orizontala pentru resursele umane implicate in administrarea fondurilor UE si sprijin in favoarea introducerii de practici de resurse umane eficiente.

Fonduri Europene Pentru Restaurante 2014

ii. F. N. G. C. I. M. M. Intreprinderi individuale ( infiintate fonduri europene pentru restaurante 2014 in baza OUG nr. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de fonduri europene pentru interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? din Satu Mare? la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Vest din Cluj- Napoca. servicii topografice. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Obiective specifice. Asigurarea unei fonduri europene pentru restaurante 2014 diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Cabinete veterinare. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. Costurile de functionare ale UE raman stabile, la aproximativ 4, 8% din bugetul total. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 3 ? Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare fonduri europene pentru restaurante 2014 europeana din urmatoarele domenii. AXA PRIORITARA 1 ? construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit.

Fonduri Europene Bovine

Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa fonduri europene bovine corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? 2. 1 fonduri europene bovine Drumuri nationale. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de fonduri europene pentru armament, munitii, fonduri europene bovine explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. Pentru o viata mai buna? se incadreaza in Axa Prioritara I ? Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Activitatile eligibile sunt. In ceea ce priveste politica de resursa umana pentru acest sistem, din POAT vor fi sprijinite actiunile orizontale de imbunatatire si implementare a acestei politici, iar in ceea ce priveste salarizarea personalului. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
– zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a.

Fonduri Nerambursabile Ferma Oi

Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, fonduri nerambursabile ferma oi proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. crearea si mentinerea locurilor de munca. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). alt tip de investiNie Pentru fonduri nerambursabile ferma oi a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. din perspectiva mediului de consultanta. i) legume. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii fonduri europene pentru in intreprinderile mici si mijlocii. AXE PRIORITARE TEMATICE. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Beneficiarul trebuie sa prezinte fonduri nerambursabile ferma oi toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. realizarea unei analize cost- beneficiu. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? Masura 312 ? 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ?

Fonduri Europene Pentru Tineri Care Se Muta La Sat

Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. 60% – contribuNie privata. Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014- 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Aspectele sociale si ocupationale constituie o preocupare primordiala la nivel european. I. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Parteneriat transnational ( strategice). Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. a) Conditii financiare. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Prima impadurire a terenurilor agricole. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. MCSI. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Scopul fonduri europene pentru tineri care se muta la sat declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. accesul pe noi piete. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. fonduri europene pentru tineri care se muta la sat Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie fonduri europene pentru implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe fonduri europene pentru tineri care se muta la sat formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul fonduri europene pentru tineri care se muta la sat de scriere a propunerii.

Fonduri Europene Mediu

Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. 1. 4. 3. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Achizitionarea sau achizitionarea in leasing6 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, fonduri europene mediu identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. ca membri ai unei intreprinderi familiale. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in fonduri europene mediu turismul rural. Servicii de sanatate. AXE PRIORITARE TEMATICE. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. uziile primei zile. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? sprijin financiar pentru copii. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): fonduri europene pentru Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 4. 1. a. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de fonduri europene mediu depunere a cererilor de finantare a expirat. SA ( infiintata in baza Legii nr. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? 10 milioane de euro. Masura 312 ? infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr.

Fonduri Nerambursabile Bovine

Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune fonduri europene pentru garantiei de stat. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Scoala pentru toti ( granturi). In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. IMM- urile. se incadreaza in Axa Prioritara I ? ex. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Asigurarea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii si la oferte flexibile de educatie si de formare profesionala prin crearea, managementul si dezvoltarea platformei nationale de e- learning si a Bibliotecii Nationale virtuale. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. Ordin MEF nr. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele fonduri nerambursabile bovine cat mai stabile. Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in fonduri nerambursabile bovine predare. 11. 80% contributia Uniunii Europene . Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 7. 2 Sprijin fonduri nerambursabile bovine pentru promovarea POS DRU si comunicare. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. 2. 1. Programul operational sectorial ? Cresterea competitivitatii economice? ( numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale fonduri nerambursabile bovine Cadrului National Strategic de Referinta.

Istoria Fondurilor Europene In Romania

Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale istoria fondurilor europene in romania masurii se refera la. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Informarea si publicitatea pentru proiect. APEL DESCHIS . Programe postdoctorale ( strategice). In consecinta, consideram ca nu se poate realiza istoria fondurilor europene in romania o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Sursa. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. cunoastere si inovare, o economie mai fonduri europene pentru viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca istoria fondurilor europene in romania si incluziune sociala. Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma.

Fonduri Europene Pt Ferma De Vaci

in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Sectorul vegetal. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). 36, litera a, punctele i, ii  i iii). In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. mobila). diversificarea activitaNilor i veniturilor. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Prezinta. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Cariera in educatie si formare ( granturi). Alocarea financiara pentru fonduri europene pt ferma de vaci Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. Imbunatatirea guvernantei si managementul institutiilor de invatam? nt superior, in scopul de fonduri europene pt ferma de vaci a imbunatati calitatea metodelor de predare in invatam? ntul fonduri europene pt ferma de vaci superior, precum si dezvoltarea si fonduri europene pentru utilizarea de tehnologii inovative, inclusiv resurse educationale deschise, inclusiv oportunitati dezvoltare a competentelor cadrelor didactice si cercetatorilor. ianuarie 2011 Operatiunea 2. infrastructurii educationale preuniversitare, fonduri europene pt ferma de vaci universitare si a infrastructurii pentru . Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. Important. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. La nivel regional. Ce cuprinde un proiect de finantare. un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Orientarea integrata 9. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime).

Fonduri Nerambursabile Plantatie Nuci

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la fonduri nerambursabile plantatie nuci 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, fonduri europene pentru intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. Tilul proiectului. strategice). 3. 4. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Pe toata tara fonduri nerambursabile plantatie nuci au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Incurajarea activitatilor turistice? transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T. 33+ 2= 35 ATENTIE. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor fonduri nerambursabile plantatie nuci in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In ceea ce priveste politica de resursa umana pentru acest sistem, din POAT vor fi sprijinite actiunile orizontale de imbunatatire si implementare a acestei politici, iar in ceea ce priveste salarizarea personalului. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. 4. 1. 3. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului).