Tag Archives: fonduri europene pentru

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Albine

Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de fonduri europene nerambursabile pt albine apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Nota*. Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. legate de activitatile de investitii specificate anterior. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. accesul pe noi piete. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Au expirat termenele de depunere fonduri europene pentru pentru regiunile. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin fonduri europene nerambursabile pt albine crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea fonduri europene nerambursabile pt albine structurilor de fonduri europene nerambursabile pt albine sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. ianuarie 2011 Operatiunea 2. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR.

Obtinere Fonduri Europene Nerambursabile Turism

eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. Masuri de acva- mediu – fonduri europene pentru APEL DESCHIS. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. H. G. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 obtinere fonduri europene nerambursabile turism ani de 75%. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. 4. 1. 3. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. II. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si obtinere fonduri europene nerambursabile turism controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. din Satu Mare? 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va obtinere fonduri europene nerambursabile turism putea fi atins prin. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Programul Operational Asistenta Tehnica . POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local.

Fonduri Europene Pt Magazin Online

Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea fonduri europene pt magazin online economica. 2. 2. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. 2. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. AXE PRIORITARE. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. De exemplu. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt fonduri europene pt magazin online eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). 1. 3. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. realizarea unui studiu de fezabilitate. CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. Infrastructura de baza ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. fonduri europene pentru Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. ATENlIE! Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care fonduri europene pt magazin online sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si fonduri europene pt magazin online completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante.

Lista Activitati Fonduri Nerambursabile

1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. culturale si resursele naturale. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Pentru mai lista activitati fonduri nerambursabile multe detalii consultati si OG 22 2008. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura fonduri europene pentru ecologica. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Economie sociala si lista activitati fonduri nerambursabile solidaritate? reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . ISD sunt lista activitati fonduri nerambursabile atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Cabinete veterinare. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele lista activitati fonduri nerambursabile ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. sau 2. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). A3 ? 2. 1. 4. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. Certificatul trebuie sa fie insotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr.

Accesare Fonduri Europene Resurse Umane

Orientarea integrata 9. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Regulamentul propus ii va permite accesare fonduri europene resurse umane Fondului social european ( FSE) sa se ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea accesare fonduri europene resurse umane excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel accesare fonduri europene resurse umane din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Programe postdoctorale ( strategice). Calitate in formarea profesionala continua. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Investitii la bordul navelor si selectivitate. v. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. mai mult decat agricultura ( granturi). Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani. impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex- ante si ex- post pentru accesarea/ cheltuirea fondurilor. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. Firme de cablu TV. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte. Procesul de management si implementare a POS fonduri europene pentru CCE Operatiunea c). Lucrari de pregatire a terenului? Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. in a carui raza de competenta isi are sediul. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante accesare fonduri europene resurse umane si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU.

Fonduri Europene Pentru Tineri Absolventi

476. 077. 390 Euro, din care. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. iii. 12. 750. 000 euro. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine fonduri europene pentru tineri absolventi finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . 5. 2. 3. 2. 2. 2. 3 Acces si participare la FPC. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. In mod special, fonduri europene pentru tineri absolventi este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fonduri europene pentru tineri absolventi fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. in comuna Crangurile, judetul Dambovita. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. mai mult decat agricultura ( granturi). data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Utilizarea de instrumente pentru promovarea calitatii si accesibilitatii fonduri europene pentru educatiei si formarii profesionale, dezvoltarea de competente- cheie, la toate nivelurile de educatie, precum si crearea rutelor flexibile in sistemul de educatie si formare profesionala, corelat cu nevoile pietei muncii.

Fonduri Europene Pentru Mici Fermieri

din cadrul Axei 1 a POSCCE. b) Investitii in activitati recreationale. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. fonduri europene pentru mici fermieri L. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este fonduri europene pentru de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Calitatea vietii in zonele rurale si fonduri europene pentru mici fermieri diversificarea economiei rurale. In termeni operationali, orientarile metodologice au in vedere crearea conditiilor pentru un numar suficient de proiecte aprobate si o crestere semnificativa a fondurilor absorbite incep? nd cu primul an de implementare. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de fonduri europene pentru mici fermieri inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr.

Fonduri Europene Pentru Un Magazin Online

Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de fonduri europene pentru un magazin online stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Acest proiect este desfasurat in parteneriat fonduri europene pentru cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Comunicatii si tehnologia informationala. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. un accent deosebit, fonduri europene pentru un magazin online inca din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului si regulilor de implementare a programelor. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Codul european de conduita privind parteneriatul). Majorarea (+ 1, 6%) este aproape de valoarea estimata a ratei inflatiei, prin urmare, bugetul nu creste in termeni reali. Nu abandona scoala. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor fonduri europene pentru un magazin online turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Viermilor De Matase

Posibili participanti. autoritatile publice locale. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Sprijin pentru zone defavorizate ? comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Mult succes. judeNul?. G? n? rale S. A. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Pentru a fonduri europene pentru cresterea viermilor de matase beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Solicitanti eligibili pot fi. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Intreprinderile, organizatiile non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa fonduri europene pentru cresterea viermilor de matase tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. 3000 fonduri europene pentru cresterea viermilor de matase de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si fonduri europene pentru controlul frontierelor. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. fonduri europene pentru cresterea viermilor de matase 6. 1. POSCCE. Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. strategice). 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ?

Fonduri Europene Agricole 2014

mobila). de lei. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. 3. 2. 2. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. lucrari de mutare a pamantului. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele fonduri europene agricole 2014 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt fonduri europene agricole 2014 cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce fonduri europene agricole 2014 se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Fonduri europene pentru restaurante. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Instalarea tinerilor fermieri. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. ii. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea fonduri europene agricole 2014 duratei calatoriilor si costurilor de transport. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente fonduri europene pentru si licente, in limita a 10% din. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? POSDRU. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea.