Tag Archives: fonduri europene pentru

Fonduri Europene Nerambursabile Satu Mare

Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, at? t ca parte din clustere existente/ emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In ceea ce priveste fonduri europene pentru eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat fonduri europene nerambursabile satu mare acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea fonduri europene nerambursabile satu mare mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. servicii topografice. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru fonduri europene nerambursabile satu mare dezvoltarea urbana. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Zootehnie

parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 31 octombrie 2011. Alti detinatori de teren agricol. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. 7. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. 3388 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. 3. 3. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului fonduri europene nerambursabile pentru zootehnie pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, bunastarea animalelor, igeana si siguranta la locul de munca. IN prezent fonduri europene pentru daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de fonduri europene nerambursabile pentru zootehnie 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro fonduri europene nerambursabile pentru zootehnie 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. 6. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si fonduri europene nerambursabile pentru zootehnie la alte mici unelte agricole. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta.

Fonduri Europene Pt Tineri

Solicitanti eligibili pot fi. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii fonduri europene pt tineri legate de dezvoltarea si adaptarea fonduri europene pt tineri agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Aplicarea noului Regulamentul fonduri europene pt tineri de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Activitatile proiectului sunt. SNC ( infiintata in baza Legii nr. In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru fonduri europene pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in fonduri europene pt tineri sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. APDRP redeschide masura 112. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Intreprinderi Mici Si Mijlocii

Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . 2. 1. 2. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Spitalul Judetean fonduri europene nerambursabile pentru intreprinderi mici si mijlocii Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. 2. 1. 2. Masura 125, 221, 312. modernizat din fonduri europene. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare fonduri europene pentru teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. organizatiile neguvernamentale. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile fonduri europene nerambursabile pentru intreprinderi mici si mijlocii economic. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Av. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie fonduri europene nerambursabile pentru intreprinderi mici si mijlocii si furnizare a energiei electrice,. tips & tricks pentru proiecte de succes. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M.

Fonduri Europene Nerambursabile Ghidul Solicitantului

Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. 1. 4. 2. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. VAN, IRR, Rc b etc. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Asistenta fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! al structurii, metodei si curriculei, a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la un standard european de educatie antreprenoriala. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime a a cum sunt prevazute in Fi a tehnica  i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Prioritati ale aceste masuri. 36 1991). Pentru fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului sectorul legume. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii fonduri europene pentru in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul.

Fonduri Nerambursabile Pt Agroturism

Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de fonduri nerambursabile pt agroturism Dezvoltare ale Romaniei. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). R. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . UE are rolul de a reduce disparitatile regionale mari existente la nivelul Uniunii, in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare ( PIB- ul pe cap de locuitor), productivitate, ocupare a fortei de munca, educatie si saracie si de a duce la indeplinire obiectivele Strategiei Europa 2020. agenti economici. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Ordin MEF nr. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Asigurarea sprijinului fonduri europene pentru si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a fonduri nerambursabile pt agroturism instrumentelor structurale. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj cat mai mare la depunerea proiectelor. 4. 1. uziile primei zile. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, fonduri nerambursabile pt agroturism in urmatoarea situaTie. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta.

Livada Din Fonduri Europene

Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al livada din fonduri europene ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar livada din fonduri europene tot mai mare, in sud- estul tarii. i) legume. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Pagina opis, va fi pagina cu fonduri europene pentru numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. ianuarie 2011 Axa prioritara 5. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Si nu facem Management de proiect clasic. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. jud. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru livada din fonduri europene depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale.

Fonduri Europene Cultura 2014

indicatorii economici intalniti in analizele financiare. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. Masuri de fonduri europene pentru sanatate fonduri europene cultura 2014 a animalelor. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Programul Operational Sectorial de Transport. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? AXA PRIORITARA 4 ? In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta fonduri europene cultura 2014 Energetica? In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Costurile de functionare ale UE raman stabile, la aproximativ 4, 8% din bugetul total. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, fonduri europene cultura 2014 prin programe flexibile. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro).

Fonduri Europene Pentru Ferme De Vaci De Carne

Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme fonduri europene pentru ferme de vaci de carne zootehnice, etc. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Persoanele juridice. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. si fonduri europene pentru ferme de vaci de carne care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din fonduri europene pentru bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. Beneficiari eligibili. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. strategice). Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Asigurarea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii si la oferte flexibile de educatie si de formare fonduri europene pentru ferme de vaci de carne profesionala prin crearea, managementul si dezvoltarea platformei nationale de e- learning si a Bibliotecii Nationale virtuale.

Fonduri Europene Pentru Constructia Unui Azil

Alti detinatori de teren agricol. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. 36, litera a, punctele i, ii i iii). Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Este despre comunitatea in care traim si cum putem rezolva impreuna unele dintre problemele cu care ne confruntam fiecare dintre noi. inovare si economia cunoasterii: consolidarea fonduri europene pentru capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Acest criteriu se fonduri europene pentru constructia unui azil va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. sunt infiintate in temeiul Legii nr. Pe toata durata contractului, toate criteriile fonduri europene pentru constructia unui azil de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. 15. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in fonduri europene pentru constructia unui azil principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. Exemplu Hewlett Packard. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri.