Tag Archives: fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Romi

cum sa realizezi un buget. iunie 2011). Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. crearea si mentinerea locurilor de munca. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior fonduri europene pentru romi si este organizata in conformitate cu art. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare fonduri europene pentru romi a fortei de munca. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Femei 2010?. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). Iata cadrul institutional national, alcatuit din comitete consultative tematice ( CCT) care raspund in fata Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat ( CIAP). 4. 2. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. Ordin MEF nr. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Pentru a participa la trainingul ? Cum sa fonduri europene nerambursabile realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. accesul pe noi piete. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. datele comparative la nivel european din 2011 situeaza Rom? nia in grupa tarilor cu cele mai ridicate rate ale acestui indicator ( 22, 2%), doar Italia ( 25, 6%), Grecia ( 26, 3) si Bulgaria ( 27, 3%) av? nd rate mai ridicate fata de Rom? nia. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii fonduri europene pentru romi care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, fonduri europene pentru romi resurse umane etc). Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice.

Fonduri Europene Cresterea Viermilor De Matase

Finantare programe de sanatate si mediu. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului fonduri europene cresterea viermilor de matase Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control fonduri europene nerambursabile instituite. strategice). b. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru fonduri europene cresterea viermilor de matase proiect ? Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. ATENlIE! Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe fonduri europene cresterea viermilor de matase piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Prin aceasta directie de actiune se urmareste intensificarea activitatilor de sprijin real pentru beneficiarii proiectelor. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat.

Fonduri Nerambursabile Pentru Stupi

Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei fonduri nerambursabile pentru stupi informatiei Operatiunea 1. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx fonduri nerambursabile pentru stupi redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Ordin MEF nr. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). 15 3. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Procesul de globalizare implica cresterea concurentei In toate sectoarele economiei. o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. de lei. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune fonduri europene nerambursabile culturala fonduri nerambursabile pentru stupi al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de fonduri nerambursabile pentru stupi 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Fonduri Europene Pt Restaurante

Actiuni colective. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. se incadreaza in Axa Prioritara I ? In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Incurajarea activitatilor turistice. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. orientarea specifica a cheltuielilor catre realizarea prioritatilor Uniunii si delimitarea clara a sumelor alocate in acest scop. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO fonduri europene pt restaurante reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. achizitionarea de utilaje, fonduri europene nerambursabile echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. Bun. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Investitii productive in acvacultura. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Prin PNDR 2007 ? Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii fonduri europene pt restaurante ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in fonduri europene pt restaurante accesarea fondurilor europene. cresterea calitatii serviciilor turistice. Univ. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire.

Consiliere Fonduri Europene Sibiu

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii consiliere fonduri europene sibiu si silviculturii? 7 sau art. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. si 3. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). destinat sa consolideze . desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Programul National de Dezvoltare Rurala. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, fonduri europene nerambursabile controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Fondul de Coeziune ( FC). H. G. Sprijinirea consiliere fonduri europene sibiu si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. nu pot fi considerate serioase. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. 1. 1. 2. Toate consiliere fonduri europene sibiu aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Incurajarea activitatilor turistice?. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete.

Fonduri Europene Pentru Tineri

Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. IULIE 2009. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. operatorii economici din sectorul energetic. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Programul Operational pentru Pescuit. 1 IUNIE ? 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. CCT- CEE este fonduri europene pentru tineri coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor fonduri europene pentru tineri realizate in fonduri europene pentru tineri cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. 4. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa fonduri europene nerambursabile daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 1628 2010. cum se completeaza o cerere de finantare. realizarea unei analize cost- beneficiu. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si fonduri europene pentru tineri crearea infrastructurii . Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK.

Fonduri Nerambursabile Pentru Educatie

In total sunt 265 de miloane de euro bani fonduri europene nerambursabile ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. 3. 1. Masuri de sanatate a animalelor. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Alte programe nationale. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 fonduri nerambursabile pentru educatie si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. 2. 3. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea fonduri nerambursabile pentru educatie proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul fonduri nerambursabile pentru educatie in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere).

Fonduri Europene Pentru Tineri Fermieri 2014

In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Societate agricola ( infiintata in baza Legii fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 nr. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate fonduri europene nerambursabile mai sus, si reprezinta un document justificativ. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 tinta. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Ordin nr. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Fonduri europene pentru institurii publice. b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. 4. 3. fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK.

Fonduri Nerambursabile Pentru Medici Veterinari

Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru fonduri europene nerambursabile a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. 2. 1. 1. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. este situata pe teritoriul tarii. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Groupe Soci? t? Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. sunt infiintate in temeiul Legii nr. 11. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Tipuri de proiecte. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- fonduri nerambursabile pentru medici veterinari dezvoltare, cooperare teritoriala. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Comunicare Operatiunea b). reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. ATENlIE! Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Codul european de conduita privind parteneriatul). etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de fonduri nerambursabile pentru medici veterinari afaceri cu o cifra de afacere importanta. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele fonduri nerambursabile pentru medici veterinari mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor).

Fonduri Europene Hotnews

incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Mult succes. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. NU in cadrul acestei masuri. 2. 3. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia fonduri europene hotnews si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si fonduri europene nerambursabile a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). 2. 2. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Punctarea acestui criteriu se va face numai fonduri europene hotnews daca acest lucru este prezentat si fonduri europene hotnews demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Termen limita. 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati fonduri europene hotnews cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. AXA PRIORITARA 1 ? Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. EUROLINK- Casa Europei. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . AXE PRIORITARE TEMATICE. februarie 2011 Axa prioritara 4. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. servicii de proiectare. Proiecte si activitati eligibile. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ.