Tag Archives: fonduri europene nerambursabile

Fonduri Nerambursabile Pentru Agricultura

Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – fonduri nerambursabile pentru agricultura unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. DMI 1. 4. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in fonduri nerambursabile pentru agricultura a caror subsol se fonduri nerambursabile pentru agricultura afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in fonduri nerambursabile pentru agricultura comuna Dumesti, judetul Iasi. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea fonduri europene nerambursabile acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. cum sa realizezi un buget. In domeniu de productie produse. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cabinet Stomatologic

Axa prioritara 2. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. 6. 2. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. strategia va fonduri europene nerambursabile pentru cabinet stomatologic contribui la construirea unei baze de fonduri europene nerambursabile pentru cabinet stomatologic productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul fonduri europene nerambursabile Obiectivelor ? Convergenta? Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? uri. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Actualizeaza datele fonduri europene nerambursabile pentru cabinet stomatologic financiare si statistice la nivelul proiectelor. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Actiunile vor viza coridoarele fonduri europene nerambursabile pentru cabinet stomatologic si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Pensiuni 2014

Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. 20% contributia Guvernului Romaniei. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Dupa statutul juridic. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. AXA PRIORITARA 1 ? Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. uri. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Investitii productive in acvacultura. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie fonduri europene nerambursabile pt pensiuni 2014 pentru a continua implementarea proiectelor. Pana acum cred ca fondurile acestea fonduri europene nerambursabile pt pensiuni 2014 le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit fonduri europene nerambursabile girul final fonduri europene nerambursabile pt pensiuni 2014 de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Fii activ pe piata muncii. crt. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Femei 2010?. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca.

Fonduri Europene Site Web

un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Masuri privind diversificarea economiei rurale. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Cel de al 3- lea pas consta in primirea fonduri europene site web materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Operatiunea c). 136 2006. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii fonduri europene site web de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. 2. 3 Acces si participare la FPC. Nu abandona scoala. masuri de asistenta tehnica. Cum se obtine subventia. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor fonduri europene site web agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca fonduri europene nerambursabile sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). camerele de comert si industrie. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. Nu abandona scoala. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Oficialii din cadrul Primariei Iasi fonduri europene site web au redactat insa planuri. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. 1. 4. 2. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei.

Fonduri Europene Ong 2014

30 milioane lei. 1200/ 2004. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului fonduri europene ong 2014 si imbunatatirea competitivitatii internationale. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. In fonduri europene nerambursabile plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Fii intreprinzator ( strategice). Masura fonduri europene ong 2014 3. 1 – Actiuni colective. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. Marco fonduri europene ong 2014 CAREDDA ? Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane.

Ghidul Solicitantului De Fonduri Europene-masura 313

Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului ghidul solicitantului de fonduri europene-masura 313 de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. 10 milioane de euro si Raiffeisen ghidul solicitantului de fonduri europene-masura 313 Bank ? Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. Scoala pentru toti ( granturi). Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii fonduri europene nerambursabile de C& ghidul solicitantului de fonduri europene-masura 313 D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. respectiv. este situata pe teritoriul Narii. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. d. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a.

Accesare Fonduri Europene Pentru Turism

Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Din totalul acestor cheltuieli 70% reprezinta valoarea fondurilor nerambursabile primite de beneficiar, adica 861. 736 lei Pana in 2013, prin Masura 312 se acorda beneficiarilor fonduri nerambursabile de pana la 70% din valoarea eligibila a proiectului, acestea reprezentand cofinantarea publica, la care se adauga contributia privata a beneficiarului. Conditii de obtinere a subventiei. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura accesare fonduri europene pentru turism legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. organizatii de pescari. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. NU in cadrul acestei masuri. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Activitatile proiectului sunt. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Se are astfel in vedere, sprijinirea unei politici reinnoite in materie de resurse umane care va remedia principalele deficiente din domeniul resurselor umane implicate in gestionarea si controlul fondurilor ESI si va accesare fonduri europene pentru turism asigura o planificare corespunzatoare a acestora. desfasurate in colaborare cu accesare fonduri europene pentru turism o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea fonduri europene nerambursabile teritoriala si participarea cetatenilor. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola accesare fonduri europene pentru turism sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii.

Fonduri Europene Vrancea

imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. 16. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. 30 septembrie 2010, ora12. 00. cooperative fonduri europene vrancea agricole constituite conform Legii nr. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. A. I. P. P. I. M. M. 3. 2. 2. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea fonduri europene vrancea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- fonduri europene nerambursabile ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. fonduri europene vrancea Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). 2. 1. 1. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale.

Fonduri Europene Pt Sali De Fitness

Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. operatorii economici din sectorul energetic. Proiecte si activitati eligibile. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. 2. 2 Cai ferate si servicii. Contract nr. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). intreprinzator debutant? Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o fonduri europene pt sali de fitness colecteze dupa avizarea cererii initiale. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. fonduri europene pt sali de fitness Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari fonduri europene nerambursabile sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, fonduri europene pt sali de fitness precum si al combaterii deficientelor economiei romane.

Legislatie Fonduri Europene 2014

subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Lu? nd in considerare doar tinerii cu v? rste intre 18- 24 ani care nu se afla pe piata muncii, in nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu cauta un loc de munca. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. legislatie fonduri europene 2014 cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. transfrontalier, transnational si interregional. Axe prioritare. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . asociatii. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care fonduri europene nerambursabile va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. IMM definite conform Legii nr. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile legislatie fonduri europene 2014 de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. 13. Invata pentru cariera ta. Internetul, la un click prea departe Intr- legislatie fonduri europene 2014 o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.