Tag Archives: fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene 2014

ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Persoanele juridice. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fonduri europene 2014 fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea fonduri europene 2014 faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Sprijin pentru informare si publicitate. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Fonduri europene pentru fonduri europene 2014 restaurante. Cererea pentru prima plata intermediara fonduri europene nerambursabile trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti.

Fonduri Europene Ong-uri

organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. 1200/ 2004. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri fonduri europene ong-uri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. 142 ? infiinNarea fonduri europene nerambursabile grupurilor de producatori”
? Lansare preconizata. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. fundatii. Strategia Europa 2020 fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile. asociatii. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. i. Imbunatatirea valorii economice a padurii. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
– data lansare estimativa. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. comunitatea locala. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul fonduri europene ong-uri respectiv. sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Fondul social european are rolul de a spori fonduri europene ong-uri oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului operational. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica.

Fonduri Europene Pentru Balti De Pescuit

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Persoanele juridice. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). 2. 1. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in fonduri europene pentru balti de pescuit scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Municipiul Botosani a atras prin proiectul fonduri europene pentru balti de pescuit privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. se incadreaza in Axa III ? R. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja fonduri europene pentru balti de pescuit tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. 36 1991). alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. stimularea spiritului antreprenorial. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Femei 2010. Iasiul este unul dintre orasele care a fonduri europene nerambursabile avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. 155/ 2008. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

Fonduri Europene Pentru Cultura Vitei De Vie

Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. 4 este de 100 milioane de euro. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. reconditionarea echipamentelor si utilajelor. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- fonduri europene pentru cultura vitei de vie sectoriale si masurilor derivate din acestea. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. i. Lucrarile ar putea incepe in acest an. Operatiunea 3. 120 milioane lei. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi fonduri europene nerambursabile de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa. se incadreaza in Axa I ? Vor avea prioritate proiectele. Incep? nd cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara, transformata rapid intr- o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca. Prezinta. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de fonduri europene pentru cultura vitei de vie Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. 44 2008:

– individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. fonduri europene pentru cultura vitei de vie a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art.

Proiecte Fonduri Europene Iasi

POR ? A4 Sprijinirea fonduri europene nerambursabile dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. 10. proiecte fonduri europene iasi 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. 1. 4. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu proiecte fonduri europene iasi pentru a se putea desfasura. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si proiecte fonduri europene iasi dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Bugetul total. 20%. 1), este insotita de urmatoarele documente. 2- 4 membrii experti independenti. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
– analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare.

Fonduri Europene 2014 Apicultura

Unele au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile si sa le amane pentru anii urmatori. granturi). 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de fonduri europene 2014 apicultura sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. strategice). Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, fonduri europene 2014 apicultura achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. MASURA 313 ? ? Incurajarea fonduri europene nerambursabile activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene fonduri europene 2014 apicultura nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze .

Fonduri Europene Pentru Vaci

februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Pentru sectorul legume. aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. are o fonduri europene nerambursabile dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. fonduri europene pentru vaci Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere fonduri europene pentru vaci a cererilor de finantare a expirat. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. pana la. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate fonduri europene pentru vaci Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Mult succes. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Proiect de succes finantat fonduri europene pentru vaci prin POSDRU. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). intermedieri financiare si asigurari. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei.

Fonduri Europene Service Auto

1. 2. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod durabil. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, fonduri europene service auto care practica in principal activitati agricole ? ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. are o dimensiune economica fonduri europene nerambursabile cuprinsa intre 6 si 40 UDE. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea fonduri europene service auto diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul fonduri europene service auto proiectelor de investitii in agroturism. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Scopul acestei linii de finantare. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). POSDRU 82 5. 1 S 46308. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. H. G. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Programul Operational Regional. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri.

Fonduri Europene Instalarea Tinerilor Fermieri

sau 2. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Masuri de sanatate publica. SCA ( infiintata in baza Legii nr. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Constructie parteneriate public- private
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. Posibili participanti. b) Investitii in activitati recreationale. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Ilinca POPOVICI ? Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si fonduri europene instalarea tinerilor fermieri a caror exploatatie agricola:

– are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. APEL DESCHIS. Regulile generale privind Fondurile Europene fonduri europene instalarea tinerilor fermieri sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de fonduri europene instalarea tinerilor fermieri invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Verifica proiectele la fata locului. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe fonduri europene nerambursabile plan european si national.