Tag Archives: fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Nucilor

o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Soft Aplicativ si Servicii S. A. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Capacitatea actuala de absorbtie a fondurilor va juca un rol central in procesul de negociere cu Comisia Europeana pentru urmatoarea perioada de programare. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Sanse egale si respect ( strategice). Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014- 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. AXA PRIORITARA 4 ? 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Masura 125 ? Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep fonduri europene pentru cultivarea nucilor pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii fonduri europene pentru cultivarea nucilor si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. din perspectiva mediului de consultanta. crearea si mentinerea locurilor de munca. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de fonduri europene nerambursabile transport ale Rom? niei in urmatorii 5- fonduri europene pentru cultivarea nucilor 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor fonduri europene pentru cultivarea nucilor asemenea politici si proiecte.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Salon Infrumusetare

Beneficiarii pot fi reprezentanti ai. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Delegarea de atributii catre organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care deleaga se fac pe baza contractuala. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica fonduri europene nerambursabile de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. si 3. sau
? Intreprinderea fonduri europene nerambursabile pentru salon infrumusetare familiala – Guliver” din loc. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Activitatile eligibile sunt. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. fonduri europene nerambursabile pentru salon infrumusetare Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 30 milioane de euro, BRD ? Posibili participanti. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. Perioada aplelului deschis. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Prima impadurire a terenurilor agricole. Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare fonduri europene nerambursabile pentru salon infrumusetare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Instalarea Tinerilor Fermieri

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Axa prioritara 2. 4. 2. 1. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele fonduri europene nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri comunitare. care este rolul unui manager de proiect. IN prezent daca cumulam toate fonduri europene nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare fonduri europene nerambursabile Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Un eveniment fonduri europene nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Contributia Uniunii Europene ? 80%. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura.

Fonduri Europene Pomi Fructiferi 2014

1 alin. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). In particular, sectorul pomicol a inregistrat un declin semnificativ incep? nd cu 1990 at? t in materie de suprafete cultivate, c? t si de productivitate, afect? nd furnizarea de fructe proaspete, materie prima pentru fonduri europene pomi fructiferi 2014 procesare si competitivitatea sectorului in general. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Operatiunile finantate de Fonduri fonduri europene pomi fructiferi 2014 Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). politieneasca si judiciara. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2. iv. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. februarie 2011 Axa prioritara 3. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. Persoanele fizice autorizate fonduri europene nerambursabile in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu fonduri europene pomi fructiferi 2014 indicii de ariditate pe localitati. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). In cadrul operatiunii 3. 1. 1. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Pentru cercetarea industriala fonduri europene pomi fructiferi 2014 si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . asociatii. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?.

Fonduri Europene 2014 Cresterea Oilor

Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. accesul pe noi piete. Lansare fonduri europene 2014 cresterea oilor preconizata. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. strategice). 2. 5. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. 2. 1 Drumuri nationale. i. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Am incercat de mai multe ori fonduri europene 2014 cresterea oilor sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. POR ? Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in fonduri europene 2014 cresterea oilor Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei fonduri europene 2014 cresterea oilor comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. uziile primei zile. februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. AXA 2. EEEF). Principalii sustinatori fonduri europene nerambursabile ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). I. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Selectarea Grupurilor Locale. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Apicultura 2014

Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Actiuni colective. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Educatie. 20 2. pana la. 3. 4. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Acest material promotional se distribuie gratuit. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul fonduri europene nerambursabile pentru apicultura 2014 Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, fonduri europene nerambursabile pentru apicultura 2014 prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. fonduri europene nerambursabile pentru apicultura 2014 IMM- urile. 2. 4. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi fonduri europene nerambursabile pentru apicultura 2014 diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? fonduri europene nerambursabile t si in perioada de implementare a acestora.

Fonduri Europene Nerambursabile Persoane Fizice Agricultura

Masura are urmatoarele obiective. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Operatiunea 2. CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, fonduri europene nerambursabile persoane fizice agricultura Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . federatii de ONG- uri fonduri europene nerambursabile persoane fizice agricultura non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. organizarea si participarea la fonduri europene nerambursabile persoane fizice agricultura expozitii de produse marine si din peste. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. ATENlIE! Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. Lansare preconizata. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. fonduri europene nerambursabile granturi). Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. 10. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. 44 2008. din cadrul PNDR. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE.

Proiect Fonduri Europene Ciupercarie

Strategiile europene orizontale/ sectoriale cu impact asupra prioritatilor de dezvoltare si obiectivelor care trebuie atinse de Statele Membre. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul proiect fonduri europene ciupercarie in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). Conditii pentru acordarea sprijinului. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. 44 16 aprilie 2008). iii) culturi de camp. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de proiect fonduri europene ciupercarie cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Pentru proiectele de proiect fonduri europene ciupercarie asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . fonduri europene nerambursabile Comunicatii si tehnologia informationala. Ghiduri si masuri. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . AXA PRIORITARA 1 ? cum sa iti gestionezi resursele. iv. sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea si punerea in aplicare a programelor de educatie in contexte non- formale. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Conform Art. 36 1991). Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. punerea accentului pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii .

Fonduri Europene Nerambursabile Mehedinti

3) Prin derogare de la art. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Tipul solicitantului eligibil. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Proiectul fonduri europene nerambursabile mehedinti se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe fonduri europene nerambursabile mehedinti baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, fonduri europene nerambursabile altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, fonduri europene nerambursabile mehedinti a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene fonduri europene nerambursabile mehedinti nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Republica Moldova

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Programe postdoctorale ( strategice). Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. de lei. 2. 1. 4. 2. 2. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fonduri europene nerambursabile 2014 republica moldova fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 3. 2. 2. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Proiect de succes finantat prin POSDRU. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Universitate pentru viitor ( strategice). Programul Jeremie, Programul pentru fonduri europene nerambursabile 2014 republica moldova Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Noile masuri privind documentatia de fonduri europene nerambursabile intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. este situata pe teritoriul tarii. concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea fonduri europene nerambursabile 2014 republica moldova maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. Vest din Cluj- Napoca. Firme de cablu TV. De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu.