Tag Archives: fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene 2014 Cresterea Animalelor

din PNDR. 1. 4. 2. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a fonduri europene nerambursabile cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si fonduri europene 2014 cresterea animalelor Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de fonduri europene 2014 cresterea animalelor cazare din Ord. 1296 2010. Incurajarea activitatilor turistice?. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Neconcordantele masurii 125. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. 80% – contributia Uniunii Europene. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Small Business Act? Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Se pune un accent sporit fonduri europene 2014 cresterea animalelor pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Investitii la bordul navelor si selectivitate. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri.

Fonduri Nerambursabile Pentru Zootehnie

este situata pe teritoriul Narii. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. 44 2008. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare fonduri nerambursabile pentru zootehnie Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest fonduri nerambursabile pentru zootehnie moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Pana in acest moment au fost contractate 58 de proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de fonduri nerambursabile pentru zootehnie selectie. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Transmit fonduri europene nerambursabile Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. 2. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor fonduri nerambursabile pentru zootehnie intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Ilinca POPOVICI ? costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%.

Fonduri Nerambursabile Pentru Farmacii

Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Plati de Agro- mediu. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). 794/ 26. 02. 2008). Disparitatile dintre mediul urban fonduri nerambursabile pentru farmacii si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, fonduri nerambursabile pentru farmacii in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. camerele de comert si industrie. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Programul Operational pentru Pescuit. MCSI. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. iunie 2011). La data de 12 fonduri nerambursabile pentru farmacii iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European fonduri europene nerambursabile de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura.

Afaceri Eligibile Pentru Fonduri Europene Nerambursabile

Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. O 1. 1. 1. A1 ? Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. 11. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). 4. 1. 3. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. strategice). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii fonduri europene nerambursabile de promovare. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Avand aceste lucruri in minte, afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. Cabinete medicale. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. promovarea tehnologiilor noi. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Parteneriat pentru ocupare( granturi). Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L.

Fonduri Europene Pentru Ferma De Vaci

2. 1. 4. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. instrument esential pentru finantator. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. persoane fonduri europene nerambursabile fizice. Sectorul de crestere a animalelor. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a fonduri europene pentru ferma de vaci veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte fonduri europene pentru ferma de vaci state. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). 1. 2. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Panouri solare cu bani europeni. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. masuri de asistenta tehnica. suma maxima pentru imprumut poate fi pana fonduri europene pentru ferma de vaci de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale.

Proiecte Fonduri Europene In Educatie

Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. 1828/ 2006. tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele fonduri europene nerambursabile economice cu potential de crestere. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Contract nr. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. proiecte fonduri europene in educatie b) Alte conditii de obtinere. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Resursele Rom? niei au un potential enorm dar slab exploatat. 20 2. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Masuri de sanatate a animalelor. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major proiecte fonduri europene in educatie de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin proiecte fonduri europene in educatie Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte.

Fonduri Europene Pentru Depozite

911 din 10/ 08/ 2007 pentru fonduri europene pentru depozite aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea in aplicare a criteriilor de selectie. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Suma totala cu care s- au fonduri europene pentru depozite imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Conform situatiei fonduri europene pentru depozite prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Investeste in oameni. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe fonduri europene pentru depozite toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. furnizorii de retele de comunicatii electronice. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. 5. 2. In calitate de coordonator fonduri europene nerambursabile national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. 4 alin. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. mobila). Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor.

Accesare Fonduri Europene Cabinet Stomatologic

In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru accesare fonduri europene cabinet stomatologic a favariza anumiti constructori. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar fonduri europene nerambursabile nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Domeniile in care se vor accesare fonduri europene cabinet stomatologic implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. VAN, IRR, Rc b etc. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de accesare fonduri europene cabinet stomatologic Guvern nr. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Strategia Europa 2020 fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor.

Fonduri Europene Urban

Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. fonduri europene urban Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Femei 2010?. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 4. 1. 3. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. instrument esential pentru finantator. Analiza socio- economica ? Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare fonduri europene urban utilizarii acestuia. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? europene e slaba. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fonduri europene urban fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii fonduri europene nerambursabile geografice speciale. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how.

Fonduri Europene In Agricultura 2014

Persoanele fizice ( inclusiv persoane fonduri europene nerambursabile fizice autorizate). turisti. IULIE 2009. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. 16. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu fonduri europene in agricultura 2014 1 iulie 2011. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Mediul rural ? furnizorii de retele de comunicatii electronice. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime a a cum sunt prevazute in Fi a tehnica  i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, fonduri europene in agricultura 2014 intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Extinderea unui amplasament fonduri europene in agricultura 2014 existent pentru cresterea capacitatii de productie. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile fonduri europene in agricultura 2014 si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Axa prioritara 2. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. organizatii de pescari. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Infrastructura de baza ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala.