Tag Archives: fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Teren De Sport

Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 80% – contribuNia Uniunii Europene. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de fonduri europene nerambursabile gaze naturale. Transmit AM POR cererile de plata verificate. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor fonduri europene pentru teren de sport de investitii in agroturism. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Integrare pe piata muncii ( strategice). Pornesc la drum cu tot entuziasmul. si Fondului fonduri europene pentru teren de sport de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita fonduri europene pentru teren de sport atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. 413/ 2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei Ordinului nr. operatorii economici din sectorul energetic. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile fonduri europene pentru teren de sport de Actiune Locala pentru Pescuit . Masura 3. 1 – Actiuni colective. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi?

Fonduri Europene Agricultura Bio

4. 2. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Raspuns. Pe scurt, planul CCT- T va fonduri europene agricultura bio identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din Rom? nia in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica in alegerea acelor politici si proiecte. Aprdp. ro a fonduri europene nerambursabile deschis 3 apeluri in luna mai. Valoarea acestuia este peste 17, 6 milioane de lei. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Scopul acestei linii de finantare. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? APEL DESCHIS . InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, fonduri europene agricultura bio furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de fonduri europene agricultura bio Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. 10. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau fonduri europene agricultura bio scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit.

Fonduri Nerambursabile Pt Nuci

Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. 2. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean fonduri nerambursabile pt nuci de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. 2. 2. 1. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Societate in comandita simpla ? precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Sprijin public pentru incetarea permanenta fonduri nerambursabile pt nuci a activitatilor de pescuit. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Axa prioritara 3. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale fonduri europene nerambursabile privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*. Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). judeNul?. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. d. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Acest fenomen este si mai pregnant atunci fonduri nerambursabile pt nuci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior.

Fonduri Nerambursabile Agricultura 2014

Alte programe nationale. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. In fonduri nerambursabile agricultura 2014 conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. 4 alin. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? 13. Titlul documentului Nr. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. ex. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori fonduri nerambursabile agricultura 2014 determinati fonduri europene nerambursabile fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor fonduri nerambursabile agricultura 2014 contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii.

Fonduri Europene Nerambursabile Energie Eoliana

7 sau art. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile fonduri europene nerambursabile energie eoliana pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar fonduri europene nerambursabile energie eoliana pentru 640 de elevi. La nivel regional. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. I. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. 2. 3. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. Persoana fizica autorizata ( fonduri europene nerambursabile energie eoliana infiintata in baza OUG nr. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. SC Ferom Training fonduri europene nerambursabile energie eoliana SRL, Bucuresti Partener. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. 16. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fonduri europene nerambursabile fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare.

Srl Debutant Fonduri Europene

La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. Operatiunea c). Parteneriat transnational ( strategice). CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Conform Art. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. srl debutant fonduri europene 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. In termeni operationali, orientarile metodologice au in vedere crearea conditiilor pentru un numar suficient de proiecte aprobate si o crestere semnificativa a fondurilor absorbite incep? nd cu primul an de implementare. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. un grad de absorbtie de 9, 53%. ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand srl debutant fonduri europene cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda fonduri europene nerambursabile posete online la nivel national. 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor srl debutant fonduri europene programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect.

Fonduri Europene 2014 Cresterea Animalelor

din PNDR. 1. 4. 2. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a fonduri europene nerambursabile cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si fonduri europene 2014 cresterea animalelor Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de fonduri europene 2014 cresterea animalelor cazare din Ord. 1296 2010. Incurajarea activitatilor turistice?. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Neconcordantele masurii 125. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. 80% – contributia Uniunii Europene. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Small Business Act? Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Se pune un accent sporit fonduri europene 2014 cresterea animalelor pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Investitii la bordul navelor si selectivitate. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri.

Fonduri Nerambursabile Pentru Zootehnie

este situata pe teritoriul Narii. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. 44 2008. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare fonduri nerambursabile pentru zootehnie Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest fonduri nerambursabile pentru zootehnie moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Pana in acest moment au fost contractate 58 de proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de fonduri nerambursabile pentru zootehnie selectie. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Transmit fonduri europene nerambursabile Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. 2. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor fonduri nerambursabile pentru zootehnie intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Ilinca POPOVICI ? costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%.

Fonduri Nerambursabile Pentru Farmacii

Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Plati de Agro- mediu. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). 794/ 26. 02. 2008). Disparitatile dintre mediul urban fonduri nerambursabile pentru farmacii si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, fonduri nerambursabile pentru farmacii in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. camerele de comert si industrie. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Programul Operational pentru Pescuit. MCSI. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. iunie 2011). La data de 12 fonduri nerambursabile pentru farmacii iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European fonduri europene nerambursabile de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura.

Afaceri Eligibile Pentru Fonduri Europene Nerambursabile

Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. O 1. 1. 1. A1 ? Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. 11. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). 4. 1. 3. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. strategice). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii fonduri europene nerambursabile de promovare. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Avand aceste lucruri in minte, afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. Cabinete medicale. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. promovarea tehnologiilor noi. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Parteneriat pentru ocupare( granturi). Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L.