Consultanta Proiecte Fonduri Europeneconsultanta proiecte fonduri europenePentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare ? n valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede at? t achizitii de echipamente, c? t si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, ? n cazul ? n care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare ? nsoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate ? ntr- un singur dosar, astfel ? nc? t sa nu permita deta area
 i/ sau ? nlocuirea acestora. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat consultanta proiecte fonduri europene de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Rom? nia si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how;
- inovarea proceselor de productie si a produselor;
- adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc);
- accesul pe noi piete;
- promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si ? mbunatatirea competitivitatii internationale
. 2. Acest tip de proiect se finanteaza ? n baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare ? n parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. judeNul?. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de consultanta proiecte fonduri europene tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Cei doi parteneri, ? ntreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document ? nsotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice;
- micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
- autoritatile publice locale;
- organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
- comunitatea locala. sunt ? ntreprinderi mici, cu un numar cuprins ? ntre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de p? na la 10 fonduri europene nerambursabile milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. 15 3. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni ? n sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale ? n vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si ? n scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte ? n cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Proiectele se depun ? n cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. si 3. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Semnarea contractului de finantare este conditionata de ? ndeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro/ an/ ferma de semi- subzistenta. sunt ? ntreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins ? ntre consultanta proiecte fonduri europene 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de p? na la 50 milioane euro, echivalent ? n lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul ? n lei a 43 milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010.Fonduri Europene Eveniment In Ploiesti 20 Mai 2011fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 din timpul de munca total fectuat. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor fonduri europene nerambursabile de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru fonduri europene nerambursabile Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si fonduri europene pentru sau vanzari directe. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. ii. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, p? na la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respect? nd normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Schimb de bune practici ( granturi). Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. DMI 6. 2. 13. Impreuna cu Masura 123, fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera.Fonduri Europene Eufonduri europene eu80% – contributia Uniunii Europene. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare fonduri europene eu a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate / retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri europene pentru expirat. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Pagina ( de la. Aplicatia electronica de ? nregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. i animale ( materie fonduri europene nerambursabile prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice ? n v? rsta de p? na la 62 de ani ( ne? mpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara activitaNi economice, ? n principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa ? ntre 2 i 8 UDE 1
. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Certificatul trebuie sa fie ? nsotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa ? n conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. Acest tip de proiect se finanteaza ? n baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare fonduri europene pentru si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul fonduri europene eu Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare / incinerare / co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. comunitatea locala. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Titlul documentului Nr. n cazul ? n care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt ? ndeplinite condiNiile minime de acordare a fonduri europene eu sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. transfrontalier, transnational si interregional. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Termene limita de obtinere. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla ? n centrul politicilor ? n domeniu, iar angajatorii vor fi ? ncurajati sa investeasca ? n capitalul uman. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente).Cum Obtinem Fonduri Europenecum obtinem fonduri europeneSolutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in cum obtinem fonduri europene scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. este situata pe teritoriul Narii. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fonduri europene nerambursabile fond european? reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor cum obtinem fonduri europene de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. 14. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. Fii intreprinzator ( strategice). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in cum obtinem fonduri europene care doriti sa investiti. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. modernizarea intreprinderii. AGERPRES

. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. 3. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Sprijin pentru informare si publicitate.Ttp Www Fonduri Europene Rottp www fonduri europene roetc. Proiectele nu implica activitati de CD ? n colaborare ? ntre institutia de cercetare si ? ntreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare ttp www fonduri europene ro pentru si ? n numele ? ntreprinderii. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. crt. e) copie a precontractelor/ contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. IMM- urile. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor fonduri europene nerambursabile eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa ? ntre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, ttp www fonduri europene ro pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . Semnarea contractului de finantare este conditionata de ? ndeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Potrivit informatiilor publicate pe inforegio. ro, au fost contractate 73 de proiecte. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu fonduri structurale depunere continua, pana la epuizarea bugetului. ori ?? ntreprinderea individuala – Some elul” comuna. 15 3. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata ? n Planul de afaceri:

- productia ttp www fonduri europene ro agricola obtinuta destinata comercializarii ? nregistreaza o crestere de 20%. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de ttp www fonduri europene ro cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- urilor si proiectelor rezultate. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat ? n Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil ? n format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. sunt ? ntreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins ? ntre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de p? na la 50 milioane euro, echivalent ? n lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul ? n lei a 43 milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010.Fonduri Europene Pentru PresaMasura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . 1 IUNIE ? IULIE 2009. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea fonduri europene nerambursabile de Guvern nr. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. 2. 1 Drumuri nationale. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. autoritatile locale. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele fonduri europene pentru presa interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In fonduri europene pentru presa care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. 155/ 2008. 1. 2. 5. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum fonduri europene pentru presa proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme fonduri europene pentru presa mixte transnationale). Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Cum In Faci Un Proiect Pt Finantare Nerambursabilacum in faci un proiect pt finantare nerambursabilaMasuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? IMM definite conform Legii nr. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Pe de alta consultanta fonduri europene parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incep? nd cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare masuri fonduri europene a vietii?. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila trebuie cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila sa va incadrati in . Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utiliz? nd indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezent? nd cel mult 30%, dar fonduri europene nerambursabile nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, p? na la data cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. ii. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro.Fonduri Eurpenefonduri eurpeneAlocarea financiara Contributia publica aferenta fonduri eurpene Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Rom? niei. Orice ? ntreprindere care nu respecta aceste criterii este ? ntreprindere mare. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare ? n perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin: . ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii ? nalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai ? n legatura cu investitiile mentionate anterior. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . agenti economici. persoane fizice. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere ? ntocmita ? n conformitate cu modelul prezentat ? n Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/ 1528/ 2006, ? n care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. si 3. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal fonduri europene nerambursabile prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se ? nregistreaza i autorizeaza ? n condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. n cazul ? n care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt ? ndeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii fonduri eurpene de procesare/ incinerare/ coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis ? n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/ 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate p? na la 31. 12. 2014 b. Acte necesare. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . 15 3. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. 566/ 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. 26/ 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda fonduri eurpene ca acestea sa fie cel putin ? n lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta ? n supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire.Comisia Europeana Fonduri Pentru Immcomisia europeana fonduri pentru immPuncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. i) legume. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Programul Operational pentru Pescuit. organizatii de pescari. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Firme de cablu TV. dezvoltarea si comisia europeana fonduri pentru imm promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. 1083/ 2006. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). 25% pentru dezvoltarea experimentala. 1083/ 2006 din comisia europeana fonduri pentru imm iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile fonduri europene nerambursabile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru comisia europeana fonduri pentru imm managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). inovarea proceselor de productie si a produselor. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE.Fonduri Nerambursabile Discotecafonduri nerambursabile discotecaAsistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. sunt intreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. d. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. 1574/ 2003 privind reorganizarea si fonduri europene nerambursabile functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte fonduri nerambursabile discoteca de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est fonduri nerambursabile discoteca intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. 4. 2. 794/ 26. 02. 2008). fonduri nerambursabile discoteca din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. a. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera fonduri nerambursabile discoteca o gama larga de proiecte din domenii precum. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata.Page 1 of 27123456»1020...Last »