Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Apicultura

2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 finantare europeana Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . 7 sau art. La aceasta data, solicitantul trebuie fonduri europene nerambursabile pentru apicultura sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata ? n Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii ? nregistreaza o crestere de 20%. n intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot ? nscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai fonduri europene agricultura acestei masuri, daca se ? nregistreaza  i autorizeaza ? n condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Generarea de rezultate de interes economic si fonduri europene nerambursabile pentru apicultura stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice ? fonduri europene nerambursabile n mediul economic. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro/ cap de vaca. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru ? ntreprinderile mijlocii si de 20% pentru ? ntreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis ? n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/ 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata ? n cererea de finantare. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Nord- Vest, Vest. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea micro? ntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate ? n declin, ? ndeosebi a oraselor mici si mijlocii, ? ntruc? t acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. europene e slaba. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii.