Fonduri Nerambursabile Artafonduri nerambursabile artaverifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Masuri de tranzitie pentru Romania. Dupa activitatea desfasurata. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. AXA 3. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. Programe Radio fonduri nerambursabile arta TV care stimuleaza fonduri nerambursabile arta dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata fonduri nerambursabile arta crescuta. gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. fonduri nerambursabile arta Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Titlul documentului Nr. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. Fii activ pe piata muncii. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si consultanta fonduri europene locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet.Fonduri Europene Pentru Agricultura Nerambursabilefonduri europene pentru agricultura nerambursabileCresterea competitivitatii fonduri europene pentru agricultura nerambursabile sectoarelor agricol si forestier. Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de fonduri europene pentru agricultura nerambursabile participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. valoarea eligibila a fonduri europene pentru agricultura nerambursabile proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei fonduri europene pentru agricultura nerambursabile masuri este. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. diversificarea economiei locale. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. IMPORTANT! Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati si pe cei saraci. Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 272/ 2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. 30 septembrie 2010, ora12. 00. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Programul Ro- Ua- Md a consultanta fonduri europene lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. productie al unui amplasament existent ( ex. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni.Fonduri Europene Pentru Agricultura EcologicaFerma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Perioada aplelului deschis. Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. este situata pe teritoriul Narii. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana consultanta fonduri europene la epuizarea bugetului alocat. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane fonduri europene pentru agricultura ecologica de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si fonduri europene pentru agricultura ecologica a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza fonduri europene pentru agricultura ecologica in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare.Cum Obtii Bani De La Fonduri Uecum obtii bani de la fonduri ueDezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de ? nvatam? nt si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si ? n plina dezvoltare. ca membri ai unei intreprinderi familiale. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. 1628/ 2010. b) Alte conditii de obtinere. 20 2. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. 44/ 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, p? na la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni ? n sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale ? n vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si ? n scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce consultanta fonduri europene la cunostinta solicitantilor care depun proiecte ? n cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 338/ 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. Persoanele fizice autorizate ? n condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 26/ 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ram? ne deschis p? na pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Ferma de semi – subzistenNa se afla ? n zona defavorizata Este situata ? n:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata ? n anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, ? n special o investiNie pentru
? ndeplinirea conformitaNii cu standardele cum obtii bani de la fonduri ue comunitare: a. Certificatul trebuie sa fie ? nsotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa ? n conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului cum obtii bani de la fonduri ue administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. Diversificarea productiei ? n functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. sindicatele si patronatele. sau 2. pentru noi activitati. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Unele cum obtii bani de la fonduri ue au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile cum obtii bani de la fonduri ue si sa le amane pentru anii urmatori. CE finanteaza:. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. p? na la. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati.Fonduri Nerambursabile In Piscicultura 2011fonduri nerambursabile in piscicultura 2011Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. F. N. G. C. I. M. M. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de fonduri nerambursabile in piscicultura 2011 finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii fonduri nerambursabile in piscicultura 2011 legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. in unele cazuri, beneficiarii administreaza schemele fonduri nerambursabile in piscicultura 2011 de grant prin care firmele mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Multumesc. 4. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). unitatile sanitare si de asistenta sociala. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. AXA 3. ii. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor consultanta fonduri europene non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Avansul acordat si nejustificat pana la expirarea duratei de executie a proiectelor prevazute in contractele de finantare va fi recuperat prin executare silita. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.Fonduri Europene Pentru Mediere2. 3 Porturi fluviale si maritime. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. fonduri europene pentru mediere POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Lungimea drumurilor publice de consultanta fonduri europene pe care se preia fonduri europene pentru mediere traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma fonduri europene pentru mediere nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . 3. 5. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). organizatiile neguvernamentale, asociatiile. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale.Cum In Faci Un Proiect Pt Finantare Nerambursabilacum in faci un proiect pt finantare nerambursabilaMasuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? IMM definite conform Legii nr. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Pe de alta consultanta fonduri europene parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incep? nd cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare masuri fonduri europene a vietii?. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila trebuie cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila sa va incadrati in . Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utiliz? nd indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezent? nd cel mult 30%, dar fonduri europene nerambursabile nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, p? na la data cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. ii. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro.Finantari Nerambursabile Ongfinantari nerambursabile ongAceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de finantari nerambursabile ong competitivitate si de ocupare a fortei de munca. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Invata o meserie ( strategice). In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele finantari nerambursabile ong privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. DMI 6. 2. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. servicii de proiectare. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 finantari nerambursabile ong milioane lei. SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de consultanta fonduri europene calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.Fonduri Nerambursabile Imm 2011fonduri nerambursabile imm 2011Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. grupuri i organizaNii de producatori ? n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotar? rii Guvernului nr. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Potrivit fonduri nerambursabile imm 2011 listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care consultanta fonduri europene Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri ? n cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Este considerata ? ntreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. sunt ? ntreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins ? ntre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de p? na la 50 milioane euro, echivalent ? n lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul ? n lei a 43 milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. cresterea calitatii serviciilor turistice. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare fonduri nerambursabile imm 2011 proiecte. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. IMPORTANT! Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 80% – contributia Uniunii Europene. Potrivit informatiilor publicate pe inforegio. ro, au fost contractate 73 de proiecte. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor fonduri nerambursabile imm 2011 Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere ? ntocmita ? n conformitate cu modelul prezentat ? n Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, ? n care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile.Cum Pot Obtine Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Investitii In Utilaje D Eprelucarri Mecanicecum pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru investitii in utilaje d eprelucarri mecanicecoeziunii economice si sociale. 142 ?? nfiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. ntreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului ? n cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Obiectiv general: . Cu cum pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru investitii in utilaje d eprelucarri mecanice venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. ca ? ntreprinzatori titulari ai unei ? ntreprinderi individuale. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. autoritatile locale. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Rom? nia care aplica. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ?? mbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ? ngra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale ? n exploatatii agricole i ? n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Pagina ( de la. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice. Persoanele fizice autorizate ? n condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. autoritatile publice locale. crearea conditiilor de productie. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt ? ntreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite ? n Legea 346/ 2004 privind stimularea ? nfiintarii si dezvoltarii ? ntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) fonduri europene agricultura care depun proiecte ? n cadrul prezentei scheme de finantare si care ? ndeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea ? n aplicare a criteriilor de selectie. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii ? nalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai ? n legatura cu investitiile mentionate cum pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru investitii in utilaje d eprelucarri mecanice anterior. Prin cum pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru investitii in utilaje d eprelucarri mecanice exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, masuri fonduri europene comuna. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. consultanta fonduri europene 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Rom? cum pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru investitii in utilaje d eprelucarri mecanice niei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro).Page 1 of 26123456»1020...Last »