Archives for 

consultanta fonduri europene

Fonduri Europene Pentru O Afacere

Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita consultanta fonduri europene eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind fonduri europene pentru o afacere aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. CE finanteaza:. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Scopul acestei linii de finantare. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Obiective specifice. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare fonduri europene pentru o afacere aprobate si . Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. daca nu pot fora, pot achizitiona o fonduri europene pentru o afacere cisterna? Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. fonduri europene pentru o afacere 3. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Schimb de bune practici ( granturi). Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%.

Fonduri Europene Pentru Laborator De Prajituri

 Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Agricultura Masura 141

 Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. CINE poate obtine finantare:. Axa prioritara 3. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru Tineri Pana In 35 De Ani

 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe fonduri europene pentru tineri pana in 35 de ani zonele rurale, in conformitate cu standardele fonduri europene pentru tineri pana in 35 de ani nationale de calitate. Proiectele de de investititi ce au ca obiect […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Pensiuni Agroturistice

 1500 de consultanta fonduri europene microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii fonduri nerambursabile pensiuni agroturistice electronice pentru afaceri – data lansare estimativa. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( fonduri nerambursabile pensiuni agroturistice servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Ude

 Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. 12. 750. 000 […] Continue reading →

Fonduri Europene Ptr.infiintare De Livezi

 Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. 14. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Imbunatatirea mediului si […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Pentru Asociatii Non Profit

 O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a […] Continue reading →

Accesarea De Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta De Crestere A Prepelitelor

 20% contributia Guvernului Romaniei. Small consultanta fonduri europene Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. achizitionarea de accesarea de fonduri europene pentru afacerea […] Continue reading →

Accesarea De Fonduri Europene Pentru Apicultura

 Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. Fonduri europene pentru microintreprinderi. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. AXA PRIORITARA […] Continue reading →