Tag Archives: consultanta fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Florilor

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa: martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – fonduri europene pentru cultivarea florilor data lansare estimativa: februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- fonduri europene pentru cultivarea florilor ul Finantare. ro Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa: ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa: ianuarie consultanta fonduri europene 2011 Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea fonduri europene pentru cultivarea florilor resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata fonduri europene pentru cultivarea florilor pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare: Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Coafor

Cate din aceste fonduri europene nerambursabile pentru coafor criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. 36 1991). Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Asta inseamna ca ve- ti primi bani pentru pentru achiitionarea pomilor si pentru plantare, amenjarea terenului etc. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. 36, litera a, punctele i, ii i iii). Programe postdoctorale ( strategice). Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. 1- 29 iulie fonduri europene nerambursabile pentru coafor si 3- 31 octombrie 2011. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii fonduri europene nerambursabile pentru coafor sociale? Important. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? consultanta fonduri europene eficienta?. sunt intreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Astfel, se elimina codul 5610 ? Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de fonduri europene nerambursabile pentru coafor aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune.

Fonduri Europene Pe Resurse Umane

30 milioane lei. Programul Operational Sectorial de Transport. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Principalele inovatii pentru fondurile politicii de coeziune a UE. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Beneficiarii sunt ajutati prin fonduri europene pe resurse umane fonduri europene pe resurse umane bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Cabinete medicale. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. In vederea formalizarii cadrului institutional, se vor constitui structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Programul Operational pentru Pescuit . 1. 3. 4. 2. februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Acopera zonele NUTS nivel fonduri europene pe resurse umane III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 consultanta fonduri europene de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Continua sa te califici. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul fonduri europene pe resurse umane urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”.

Ghidul Solicitantului De Fonduri Europene Masura 141

Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Societate in comandita pe actiuni ? Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. consultanta fonduri europene Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. 36, litera a, punctele i, ii i iii). POR). legate de activitatile de investitii specificate anterior. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. 2. 1 Tranzitia de ghidul solicitantului de fonduri europene masura 141 la scoala la o viata activa. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? intregul proces de evaluare si ghidul solicitantului de fonduri europene masura 141 selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Persoanele juridice. Pescuit. Transporturi. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. organizatii de pescari. Programe postdoctorale ( strategice). reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? oportunitati de ocupare ( strategice). Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la ghidul solicitantului de fonduri europene masura 141 data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc).

Fonduri Nerambursabile Sere Flori

IMM- urile si intreprinderile mari. organizatii de pescari. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Toate acestea sunt dublate de un fonduri nerambursabile sere flori nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si fonduri nerambursabile sere flori de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. durata proiectului este de 30 de luni. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Persoana fizica. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de consultanta fonduri europene catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. fonduri nerambursabile sere flori se incadreaza in Axa II ? Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, utiliz? nd o abordare bazata pe risc. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

Fonduri Europene Cu Iepuri

domeniul de productie. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Atelierul de Informare consultanta fonduri europene Practica. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. 2. 3 Acces si participare la FPC. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa fonduri europene cu iepuri atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. 7. 2 Sprijin pentru promovarea fonduri europene cu iepuri POS DRU si comunicare. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. 2. 1. 4. 4. scoli, universitati, centre de cercetare. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Axa fonduri europene cu iepuri prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Protectia impotriva inundatiilor. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor.

Fonduri Europene Reciclare

In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Selectati programul dorit pentru a afla mia multe informatii despre calendarul lansarii liniilor de finantare, informatii utile, exemple de proiecte, ghidul solicitantului. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili fonduri europene reciclare pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? APEL DESCHIS . Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fonduri europene reciclare fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. februarie 2011 Axa prioritara 4. Acest material promotional se distribuie gratuit. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Lansare preconizata. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Se va continua investitiile in agricultura fonduri europene reciclare 2013- 2020. Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Scopul acestei linii de finantare. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe consultanta fonduri europene locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. 4. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si fonduri europene reciclare adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Fonduri Europene Camine Studentesti

Toate aceste proiecte vor fonduri europene camine studentesti consultanta fonduri europene fi implementate in urmatorii doi ani. iunie 2011). 1. 4. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de fonduri europene camine studentesti locuri de munca mai numeroase si mai bune. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. 3. 3. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? APEL DESCHIS . se va implementa pe o fonduri europene camine studentesti durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Sere

Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). se incadreaza in Axa III ? modul de acordare a indemnizatiei fonduri europene pentru agricultura sere si concediului pentru cresterea copilului. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Solicitanti eligibili. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor domenii- cheie. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) fonduri europene pentru agricultura sere din care. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. 3. 1. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Termen limita. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. D. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. In fonduri europene pentru agricultura sere mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. a) si comp. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Programe postdoctorale ( strategice). Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 consultanta fonduri europene sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS.

Fonduri Europene Nerambursabile Dambovita

Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . AXA 2. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. fonduri europene nerambursabile dambovita Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Cuv? ntul durabil ( sustenabil) presupune mai mult dec? t sustenabilitatea de mediu, desi acesta este contextul in care cuv? ntul este adesea folosit. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Sprijinirea unei dezvoltari fonduri europene nerambursabile dambovita economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Cresterea accesului la educatie fonduri europene nerambursabile dambovita de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in fonduri europene nerambursabile dambovita toate comunitatile. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. 4 alin. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. promovarea tehnologiilor noi. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari consultanta fonduri europene de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?.