Archives for 

consultanta fonduri europene

Fonduri Nerambursabile Agricultura

Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Trebuie sa dau banii inapoi? 44 16 aprilie 2008) 3. persoane fizice. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii:

? Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Soft Aplicativ si Servicii S. A. AXA PRIORITARA 3 ? Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. servicii de proiectare. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Modernizarea si dezvoltarea axelor consultanta fonduri europene fonduri nerambursabile agricultura prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Imbunatatirea fonduri nerambursabile agricultura si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. IMM- urile si intreprinderile mari. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. coeziunii economice si sociale. din PNDR. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca fonduri nerambursabile agricultura obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si .

Accesare Fonduri Europene Zootehnie

 EUROLINK- Casa Europei. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin accesare fonduri europene zootehnie sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. CINE poate obtine finantare. Fii […] Continue reading →

Fonduri Europene Turism 2014

 Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Pentru Asociatii Umanitare

 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Lucrari de pregatire a terenului? Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Pana In 35 Ani

 Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale […] Continue reading →

Fonduri Europene Centrale Eoliene

 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Pentru Tinerii Fermieri

 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de […] Continue reading →

Fonduri Europene Dezvoltare Rurala 2014

 Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea […] Continue reading →

Fonduri Europene Camine De Batrani

 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software fonduri europene camine de batrani antivirus precum si pachetelor software tip office. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Axei prioritare 1 ? Capacitatea beneficiarilor de a pregati si implementa […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Pentru Mici Fermieri

 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. in calitate de beneficiar al fonduri nerambursabile pentru mici fermieri proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita […] Continue reading →