Tag Archives: consultanta fonduri europene

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Camin De Batrani

Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, consultanta fonduri europene materii prime, resurse umane etc). Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. BCR ? 4. 1. 1. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? Implementarea de sisteme fonduri europene nerambursabile pentru camin de batrani TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Incurajarea activitatilor turistice. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Axei prioritare 1 ? Capacitatea beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din fondurile ESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri?. Regulile fonduri europene nerambursabile pentru camin de batrani generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Neconcordantele masurii 125. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. Continua sa te califici. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. culturale. 3. 4. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de fonduri europene nerambursabile pentru camin de batrani la data instalarii. POSDRU. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate.

Ghid Utilizare Fonduri Europene

Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare ghid utilizare fonduri europene si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( ghid utilizare fonduri europene in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Un nou program consultanta fonduri europene dedicat IMM- ghid utilizare fonduri europene urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. 1. 1. 2. E bine sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala ( CCCT). va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Schimb de bune practici ( granturi). Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Proiecte si activitati eligibile. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA in vederea asigurarii modernizarii retelelor in banda larga Obiectiv. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. a. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Nerambursabile Afaceri Tineri

Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. 2. 4. fonduri nerambursabile afaceri tineri cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. AXA 3. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor de finantare. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana fonduri nerambursabile afaceri tineri in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. posete consultanta fonduri europene de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. iunie 2011). Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. Potrivit informatiilor publicate pe fonduri nerambursabile afaceri tineri inforegio. ro, au fost contractate 73 de proiecte. data lansare estimativa. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului fonduri nerambursabile afaceri tineri de stat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM).

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri 10000 Euro

Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, fonduri nerambursabile pentru tineri 10000 euro spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. masuri de asistenta tehnica. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. etc. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. si a vizat urmatoarele obiective. I. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD fonduri nerambursabile pentru tineri 10000 euro nu este activitate principala. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, fonduri nerambursabile pentru tineri 10000 euro in functie de o serie de decizii importante consultanta fonduri europene care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. 20%. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din fonduri nerambursabile pentru tineri 10000 euro totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. 4. 1. 2. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%).

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Service Auto

Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. EUROLINK- Casa Europei. cum se completeaza o cerere de finantare. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent fonduri europene nerambursabile 2014 service auto fonduri europene nerambursabile 2014 service auto din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Orientarea integrata 9. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Ghiduri si masuri. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. mobila). Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate costa mai mult decat incepere unei constructii noi. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. 2. 2 Cai ferate si servicii. Data limita. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. inovarea proceselor de productie si a produselor. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. grupuri  i organizaNii de producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. ATENlIE! Intreprinderile mici si mijlocii vor consultanta fonduri europene beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii fonduri europene nerambursabile 2014 service auto economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat.

Fonduri Nerambursabile Buzau

Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. Colegiul National ? Ioan Slavici? cum sa realizezi un buget. Parteneriat transnational ( strategice). Universitate pentru piata muncii ( granturi). Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana fonduri nerambursabile buzau consultanta fonduri europene in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. 9. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin fonduri nerambursabile buzau crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Masura 3. 1 – Actiuni colective. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu fonduri nerambursabile buzau modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. IMPORTANT! Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut fonduri nerambursabile buzau loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri Apicultura

Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Contract nr. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Dezvoltarea infrastructurii de baza la fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura standarde europene ? Axa prioritara 3. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Sever AVRAM ? AXA 4. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? inovarea proceselor de productie si a produselor. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor. 1. 5. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. 80%. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura la o limita fizica. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se consultanta fonduri europene vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. 10. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management.

Ministerul Fondurilor Europene Site Oficial

Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata ministerul fondurilor europene site oficial IMM. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor ministerul fondurilor europene site oficial productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. 2. 2 Cai ferate si servicii. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. POR ? jud. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. plantarea si replantarea plantelor perene. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. scoli, universitati, centre de cercetare. Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de consultanta fonduri europene depunere a cererilor de finantare a expirat. Sursa. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. 3. 2. in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. AGERPRES

. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea ministerul fondurilor europene site oficial decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie ministerul fondurilor europene site oficial 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Livezi De Nuci

Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia fonduri europene nerambursabile pentru livezi de nuci pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. IMPORTANT! consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. La aceasta fonduri europene nerambursabile pentru livezi de nuci data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- urilor si proiectelor rezultate. 3 alin. Astfel, daca la finele lunii aprilie, fondurile din cadrul POR fusesera absorbite in proportie de 16, 66%, la 31 mai absorbtia ajusese la 18, 36%. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Schimbarile fac referinta in special la restructurarea fermelor mici si mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate si de orientare catre piata, data fiind ponderea mare de ferme mici si fermieri in v? rsta. Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern fonduri europene nerambursabile pentru livezi de nuci brut ( PIB). Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social consultanta fonduri europene European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro).

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Spalatorii Auto

Bun. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Cresterea fonduri europene nerambursabile pentru spalatorii auto eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. se incadreaza in Axa I? 1. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. data lansare estimativa. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii fonduri europene nerambursabile pentru spalatorii auto de dezvoltare industriala). c. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, bunastarea animalelor, igeana si siguranta la locul de munca. 4. 1. b. fonduri europene nerambursabile pentru spalatorii auto Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. crearea si mentinerea locurilor de munca. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. 2. 1. 2- 4 membrii experti independenti. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. de fonduri europene nerambursabile pentru spalatorii auto a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice consultanta fonduri europene de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Reconstructia statutului femeii.