Tag Archives: conditii accesare fonduri europene

Conditii Accesare Fonduri Europene

Avand in vedere ca, potrivit conditii accesare fonduri europene Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. Avand in vedere ca prin conditii accesare fonduri europene PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Perioada aplelului deschis. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. Parteneriat transnational ( strategice). autoritatile publice locale. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. 4. 1. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. ca membri ai unei intreprinderi familiale. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . In concluzie avem o linie de finantare total fonduri structurale ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. In data de conditii accesare fonduri europene 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Fonduri europene pentru institurii publice. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, bunastarea animalelor, igeana si siguranta la locul de munca. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare.

Conditii Accesare Fonduri Europene

Mai mult, micro? ntreprinderile vor fi ? ncurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, av? nd un rol primordial ? n cresterea competitivitatii si productivitatii. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. culturale. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit ? nc? t sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Cum se obtine subventia. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
– Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Toate profiturile/ veniturile excedentare trebuie reinvestite ? n aceste activitati, ? n difuzarea rezultatelor sau ? n predare. sunt ? ntreprinderi mici, cu un numar cuprins ? ntre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de p? na la 10 milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea ? n aplicare a criteriilor de selectie. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri ? n cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Aplicatia electronica de ? nregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Documentele necesare ? ntocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, conditii accesare fonduri europene cresterea eficientei administrative. b) copie a documentului fonduri structurale care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare/ incinerare/ coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . stimularea spiritului antreprenorial. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de conditii accesare fonduri europene euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. i animale ( materie prima) pentru consum uman  i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice ? n v? rsta de p? na la 62 de ani ( ne? mpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara conditii accesare fonduri europene activitaNi fonduri europene pentru economice, ? n principal activitaNi agricole  i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa ? ntre 2  i 8 UDE 1
.