Tag Archives: achizitie utilaje agricole fonduri europene

Achizitie Utilaje Agricole Fonduri Europene

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de m? na. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. este inregistrata in Registrul fermelor/ Registrul agricol. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Rom? niei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. fonduri europene nerambursabile 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). dezvoltare. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. In cazul cladirilor si echipamentelor, achizitie utilaje agricole fonduri europene acestea trebuie sa faca parte integranta si . achizitie utilaje agricole fonduri europene inseparabila din rezultatul operatiunii. 80% – contribuNia Uniunii Europene. CE finanteaza:
– organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. 4 alin. achizitie utilaje agricole fonduri europene n acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul ? masuri fonduri europene achizitie utilaje agricole fonduri europene n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i ? n ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

– Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro/ cap de vaca. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. transfrontalier, transnational si interregional. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri).