Impaduriri Cu Fonduri Europene

36, litera a, punctele i, ii  i impaduriri cu fonduri europene iii). Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

– activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. fonduri europene nerambursabile comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respect? nd normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala/ comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si impaduriri cu fonduri europene riscul lor, ci doar de o ? grila?. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot ? nregistra  i autoriza ? n conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. pentru noi activitati. Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. grupuri  i organizaNii de producatori ? n sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotar? rii Guvernului nr. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. 324/ 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. impaduriri cu fonduri europene verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. 20 2. Cum se obtine subventia. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Certificatul trebuie sa fie ? nsotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa ? n conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. Acest tip de proiect se finanteaza ? n baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. 20% – contribuNia Guvernului Rom? niei. n cazul ? n care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de impaduriri cu fonduri europene respingere . Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si/ sau planul de comunicare aprobate si .

Leave a Reply