Fonduri Europene Pentru Sport

Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei / tona cadavre de fonduri europene pentru sport animale colectate, in limita bugetului aprobat. Mai mult, micro? ntreprinderile vor fi ? ncurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, av? nd un rol primordial ? n cresterea competitivitatii si productivitatii. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Proiectele se depun ? n cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Rom? nia care aplica pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. SecNiunea B a Planului de afaceri ? mpreuna cu secNiunea A, se va completa ? n situaNia ? n care solicitantul fonduri europene agricultura prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. IMPORTANT! fonduri europene nerambursabile Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Rom? nia si va putea fi atins prin:

– valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how;
– inovarea proceselor fonduri structurale de productie si a produselor;
– adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc);
– accesul pe noi piete;
– promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si ? mbunatatirea competitivitatii internationale
. ATENlIE! Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de ? nvatam? nt superior si este organizata ? n conformitate cu art. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, ? n functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul fonduri europene pentru sport la momentul depunerii propunerii de proiect. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. CE finanteaza:
– extinderea capacitatii de productie;
– modernizarea intreprinderii;
– prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, precum si pentru achizitionarea de hardware si software;
– extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar fonduri europene pentru sport cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor fonduri europene pentru sport de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate / retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Leave a Reply