Ferma De Porci Cu Fonduri Europene

Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Ce sunt cheltuielile eligibile? importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/ SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). ActivitaNile ferma de porci cu fonduri europene pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri ? n cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. 26/ 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de ? nvatam? nt superior, organizate ? n conformitate cu art. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. si

– dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Semnarea contractului de finantare este conditionata de ? ndeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 3000 de noi locuri de munca permanente, create ? n micro? ntreprinderile sprijinite p? na ? n 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care ? ndeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate ? n cadrul acestui ghid. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. politieneasca si judiciara. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport ? n alta ordine dec? t cea ferma de porci cu fonduri europene specificata etc. 1 membru din cadrul directiei de fonduri structurale specialitate din cadrul MT,. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare ? n valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede at? t achizitii de echipamente, c? t si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, ? n cazul ? n care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). IMPORTANT! Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea ferma de porci cu fonduri europene la spatiul Schengen.

Leave a Reply