Cresterea Prepelitelor Japoneze Fonduri Nerambursabile

Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot ? nregistra  i autoriza ? n conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se ? ncadreaza ? n Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole ? n curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de fonduri structurale tranziNie, av? nd ? n vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Cercetare- dezvoltare ? n parteneriat ? ntre universitati/ institute de cercetare- dezvoltare si ? ntreprinderi ? n vederea obtinerii de rezultate aplicabile ? n economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cresterea prepelitelor japoneze fonduri nerambursabile cercetare ? n parteneriat ? ntre universitati/ institute de cercetare- dezvoltare si ? ntreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

– ? ncurajarea parteneriatului ? ntre universitati/ institute de cercetare- dezvoltare si ? ntreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D ? n sprijinul ? ntreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, ? n special ? n domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Rom? nia. ca ? ntreprinzatori titulari ai unei ? ntreprinderi individuale. Pana in acest moment au fost contractate 58 de proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru ? ntreprindere. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis ? n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/ 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului cresterea prepelitelor japoneze fonduri nerambursabile de obligatii bugetare, precum si a modelului si cresterea prepelitelor japoneze fonduri nerambursabile continutului acestora. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Formele asociative pot fi constituite  i recunoscute la nivel local, judeNean  i naNional. 44/ 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Cei doi parteneri, ? ntreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document ? nsotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate / retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST ? nsa modul de realizare variaza ? n functie de urmatoarele doua situatii:.

Leave a Reply