Acte Necesare Pentru Accesare Fonduri Europene

reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si acte necesare pentru accesare fonduri europene Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate p? na la 31. consultanta fonduri europene 12. 2014 b. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt ? ntreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite ? n Legea 346/ 2004 privind stimularea ? nfiintarii si dezvoltarii ? ntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte ? n cadrul prezentei scheme de finantare si care ? ndeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, ? n zone cu handicap natural  i ? n arii naturale protejate ? ncadrate ? n reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698/ 2005, art. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in acte necesare pentru accesare fonduri europene cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. ATENlIE! Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de acte necesare pentru accesare fonduri europene munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa consultanta fonduri europene prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. O data cu verificarea ? ndeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, ? n raport cu proiectul. ntreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului ? n cauza sau la rezultatele cercetarilor acte necesare pentru accesare fonduri europene acestuia.

Leave a Reply